ಉತ್ಥಾನ - ಸದಭಿರುಚಿಯ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ

ಉತ್ಥಾನ - ಸದಭಿರುಚಿಯ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ

 • ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೇಖಕ ಪೌಲೋ ಕೊಯ್ಲೋ ಈಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ: ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿದೊಡನೆಯೆ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಅತಿಶಯ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನಿಸಿತು. ವಿಶ್ವದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಲು, ನಿಮ್ಮ ವಿಧಿಯನ್ನು ಗೊಣಗದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ಮತ್ತು ಸಂಘ?ವು ಎದುರಾದಾಗ ಮುನ್ನಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗೀತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

  ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪರಿಚಯ ದೊರೆತ ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರದೂ ಇಂತಹದೇ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ.

  ಗೀತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಏನೇ ಹೇಳಹೊರಟರೂ ಚರ್ವಿತಚರ್ವಣವೆನಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅದರ ಬೋಧೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿಸಿರುವ, ಎಂದರೆ ಅದರ ವಿಶಾಲ ಜನಾದರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಪ್ರಕೃತ ಪ್ರಬಂಧದ ಪರಿಮಿತ ಆಶಯ. ಈ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ ಗೀತೆಯ ಗಂಭೀರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವಾದೀತೆಂಬುದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ.

  ಸ್ನೇಹಧ್ವನಿ
  ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬೋಧೆಗಳೇನೆಂಬುದರ ಪುನಃಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಸಾಕಾದಾವು. ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತು ಇಹದ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು – ಎಂದು ಗೀತೆ ಆಡುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಬೋಧನೆ ಗುರು-ಶಿ? ಸಂವಾದದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಯದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ಮೈತ್ರ್ಯಾಧಾರಿತ ಮಾತುಕತೆ. ಮೋಕ್ಷ, ಸಂನ್ಯಾಸ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಚಿತ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೊಂಡಿರುವುದೂ ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇದಮಿತ್ಥಂ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಧ್ವನಿಯಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಗ್ಗುವ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲಾದರೂ ನೀನು ಉನ್ನತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಓಲೈಕೆಯ ಸ್ನೇಹಧ್ವನಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಅನುಸಂಧಾನಮಾರ್ಗಗಳೂ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಒಯ್ಯಬಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭರವಸೆ. ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಾಧನೆಯ?. ಇಂದ್ರಿಯನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಲೋಕಹಿತೇಚ್ಛೆಯನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ವಿಮುಖರಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ; ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಕರ್ತವ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಬಾರದೆಂಬುದೇ ಬೋಧೆ.

  ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕ?. ಸ್ವಾರ್ಥದ ಆವೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವನಕಾರ್ಯವೂ ಯಜ್ಞವೇ ಎಂದು ಗೀತೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

  ಹೀಗೆ ಜೀವನಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಗೀತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಗೀತೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ಗ್ರಾಹ್ಯತೆ. ಗೀತೆಯು ಬದುಕಿನ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿಕಾಸದ ಕೈಪಿಡಿಯೇ ಹೊರತು ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥವಲ್ಲ. ಮತೀಯ ಗ್ರಂಥವಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಆಶಯವನ್ನು ’ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ’ ಎಂಬ ಸುಂದರವೂ ಅಡಕವೂ ಆದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಸೂತ್ರಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ಥಕಜೀವನವೆಂಬ ನಾಣ್ಯದ ಒಂದು ಬದಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಸಾಧನೆ. ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗವಾಗಲಿ ಸುಲಭವಲ್ಲವೆಂಬ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ? ಶಕ್ಯವೆಂಬ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿನ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪ್ತವೂ ಆತ್ಮೀಯವೂ ಆಗಿದೆ.

  ಗೀತೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಪ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

  ಈಗ ಗೀತೆಯ ವಿಶಿಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು.

  ಅಭಿಜಾತಕೃತಿ
  ಶಿಷ್ಟವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಾತಕೃತಿಗಳು, ಲೌಕಿಕಕೃತಿಗಳು – ಎಂದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಎರಡು ಧಾರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅಭಿಜಾತಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರಾತೀತ ಸ್ಫುರಣೆಯ ಆಯಾಮವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಧಾರೆಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಗುಣವೂ ವ್ಯುತ್ಪಾದಕ (ಎಂದರೆ ಭಾ?ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಕಾವ್ಯಪರಿಕರಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲ) ಗುಣಗಳೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ಧಾರೆಗಳೂ ಸಂಸ್ಕಾರಕಾರಿಗಳೇ. ಆದರೆ ಅಭಿಜಾತಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ದೂರಗಾಮಿಯೂ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗತಿಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃತಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅತೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇವು ಶಾಶ್ವತಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಕರಗಳಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಗಳು ಒದಗಿಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾ?ಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ? ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಾನೀಯ ಭಾ?ಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಇವಕ್ಕೆ ದೇಶಕಾಲಾತೀತ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.

  ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಅಂತಹ ಅಭಿಜಾತವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಕೃತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಭಿಜಾತಕೃತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಧನ್ಯಭೂತವೂ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕ ಧಾರೆಗಳವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅದು ದೇಶಕಾಲಾತೀತವೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನೆಲೆಯದೂ ಆಗಿದ್ದು, ಸನಾತನಧರ್ಮಜನಿತವಾದ ತತ್ತ್ವಾನುಸಂಧಾನದ ಅತ್ಯುನ್ನತಸ್ತರದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ವೇದಾಂತದರ್ಶನದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ? ವಿಪುಲವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೊಂಡಿರುವ ಕೃತಿಯು ವೇದಾಂತವಾಙ್ಮಯಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರದು – ಎಂಬುದೇ ಅದರ ಅನನ್ಯ ಆದರಣೀಯತೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಪಡಿಸಿದೆ. ರಚನೆಗೊಂಡ ಐದು ಸಾವಿರ ವ?ಗಳ ತರುವಾಯವೂ ಅದು ಹೊಸಹೊಸ ಅರ್ಥಾನ್ವೇ?ಣೆಗೆ ವಸ್ತುವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇತರ ಅನ್ವೇಯತೆಯನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ – ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿಕಸನ ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ದಿಕ್‌ಪ್ರದರ್ಶಕವಾಗಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬಲ್ಲವು ಅಭಿಜಾತಕೃತಿಗಳು ಮಾತ್ರ.

  ವೇದಾಂತದರ್ಶನದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಗೀತೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ? ವಿಪುಲವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೊಂಡಿರುವ ಕೃತಿಯು ವೇದಾಂತವಾಙ್ಮಯಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರದು – ಎಂಬುದೇ ಅದರ ಅನನ್ಯ ಆದರಣೀಯತೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಪಡಿಸಿದೆ.

  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪರವಾಗಿಯೂ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಜನಜಾಗರಣೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘ?ಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಚಿಂತನಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮತ್ಕಾರವೆನಿಸಿತು.

  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಘ?ದ ವ?ಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರು?ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿ ತಿಲಕರು, ಮಾಲವೀಯ, ಗಾಂಧಿ – ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸಿದುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು. ಚಾಫೇಕರ್, ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್, ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಮೊದಲಾದ ಬಲಿದಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿಗೇರುವ ಮೊದಲ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೋರಿದುದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರಬೇಕೆಂದು. ’ವಂದೇ ಮಾತರಂ’ ರಣಕಹಳೆಯನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರರೂ ಸ್ವಯಂ ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವೋಪಜ್ಞ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದರು.
  ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಲಿಪುರ ಬಾಂಬ್ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರನಾಥ ಬಂದ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾ?ಭಕ್ತನಾಗಲು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಲಭಿಸಿದುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕರ್ಮಯೋಗಬೋಧನೆಯಿಂದ ಎಂದಿದ್ದ.

  ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯತೀಂದ್ರನಾಥ ಮುಖರ್ಜಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗೀತಾಪಠನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೆ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ.
  ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಗುಣವತ್ತತೆಯಿಂದ ಶತಮಾನಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ಭಾ?ಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ರಚನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ತಾವು ಹೊಸದಾವುದೋ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆನಿಸಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ರಚಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೂತನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೂ ಯಾವುದೋ ವಿಶೇ? ವಾಚಕವರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಮೂಲಗ್ರಂಥದ ಘನಿ?ತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಂತೂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರವಚನದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದ ಸಂತರೂ ಪ್ರವಚನಕಾರರೂ ವಿರಳವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

  ಈ ವೈಶಿ?ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ – ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹತಿಯು ಯಾವುದೋ ಹಿತಾಸಕ್ತ ಬಣದಿಂದ ಪ್ರಚಾರಗೊಂಡು ಸಿದ್ಧಿಸಿದುದಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯಾಪಕ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅದರ ಸ್ವೀಯ ಅನುಪಮ ಗುಣವತ್ತತೆಯಿಂದಲೇ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ಯ ಉದಾತ್ತತೆಯಿಂದಲೇ. ಅದರ ವಿಶಾಲವಾದ ಹರಹು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರ‍್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಸಗಳು ನಿ?ಲವಾಗುತ್ತವೆ.

  ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಗಳನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೋ ಜನವರ್ಗಕ್ಕೋ ಜಾತಿಗೋ ಸೀಮಿತವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವವರಿಗೆ ಏನೆನ್ನಬೇಕು!

  ಎಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಅತೀತವಾಗಿ ಮಾನವನ ಜೀವನಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕೈಪಿಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ.

  ಪ್ರಕ್ಷೇಪಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇ?ಣೆ ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯು ಸೇರಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಮಾನವತೆಗೆ ಎ? ದೊಡ್ಡ ನ?ವಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

  ’ಗೀತೆ’ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಗೀತೆ ಎಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೇ ಎಂಬ ಪಾರಿಭಾಷಿಕತೆಯನ್ನು ಅದು ಪಡೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅದರ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪೀಗೀತಾ, ಉದ್ಧವಗೀತಾ, ಅವಧೂತಗೀತಾ, ಅ?ವಕ್ರಗೀತಾ, ಗಣೇಶಗೀತಾ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕಾರು ಗೀತಗಳು ಇದ್ದರೂ ಗೀತೆ ಎಂಬ ಅಭಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೇ.

  ಗೀತೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ
  ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರಭೂತ ಭಾಗವೆಂಬ ಪರಿಗಣನೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ.
  ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃ?ನ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಹೊಮ್ಮಿದುದು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಎಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಣನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ದಿನವನ್ನು (ಈ ವ? ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೮) ಗೀತಾಜಯಂತಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸುವ ರೂಢಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ’ಮೋಕ್ಷದಾ ಏಕಾದಶಿ’ ಎಂದೂ ಪರಂಪರೆಯು ಕರೆದಿದೆ.

  ಧರ್ಮವೆಂದರೇನೆಂಬುದರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ”ಈಗ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ನೀಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃ?ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಜಲವಾಗಿ ಬಿನ್ನವಿಸುವವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪಯಣದ ಕಥನವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಕರ್ಮಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲ ಆ ಸಾರ್ಥಕ ಪಯಣದ ಮಜಲುಗಳು.

  ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣಾಂಗಣದ ನಟ್ಟನಡುವೆ ಗೀತೋಪದೇಶ ನಡೆಯಿತೆಂಬುದರ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ ಸ್ಪ?ವೇ ಆಗಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮನಃಕ್ಲೇಶಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃ?ನು ಕರ್ತವ್ಯಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದುದರಿಂದ ಗೀತೆಯ ಬೋಧೆಯು ’ಸಂಜೀವನೀ ವಿದ್ಯಾ’ ಎನಿಸಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಂಗತವೂ ಅವಶ್ಯವೂ ಆದ ಬೋಧೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆದಿಶಂಕರರಿಂದ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರ ವರೆಗಿನ ಚಿಂತಕಶ್ರೇ?ರು ಗೀತೆಯನ್ನು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಆದರಿಸಿರುವುದು. ತಿಲಕರಿಗೆ ಗೀತೆಯ ಕರ್ಮಮೀಮಾಂಸೆಯು ಮಹತ್ತ್ವದ್ದೆನಿಸಿದರೆ ವಿನೋಬಾರವರಿಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞದರ್ಶನವು ಲೋಕಸಂಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಷಕವೆನಿಸಿತು.

  ಮನು?ಮಾತ್ರರು ಸದಾ ಕರ್ಮನಿ?ರಾಗಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂಬ ಕೃ?ಪದೇಶವು ಯುದ್ಧಪ್ರಸಂಗಕ್ಕ? ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹದಲ್ಲ; ಎಲ್ಲರ ಲೌಕಿಕಜೀವನವ?ಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹದು. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೆ ಗೀತೋಪದಿ? ’ಕರ್ಮಯೋಗ’ ಬೋಧೆಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆಯುಂಟಾಗಿರುವುದು.

  ರಣಾಂಗಣವು ಗೀತೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದುದರ ಪ್ರತಿಫಲನವೆಂಬಂತೆ ಈಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರಾಗೃಹಗಳೊಳಗಿನಿಂದ ಯುಗಾನುಕೂಲ ಗೀತಾವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಇದನ್ನೂ ಆಸುರೀ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಕೃ?ನ ಜನನವಾಗಿದ್ದುದೇ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲ?. ಅದರ ಪಡಿನೆಳಲೆಂಬಂತೆ ಯೋಗಿ ಅರವಿಂದರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃ?ದರ್ಶನವಾದದ್ದು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ. ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರ ’ಗೀತಾರಹಸ್ಯ’ ಆವಿ?ತವಾದದ್ದು ಅವರು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆಯವರ ’ಗೀತಾಪ್ರವಚನ’ ಹೊಮ್ಮಿದುದೂ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒಡನಾಡಿಗಳೊಡನೆ ಸಲ್ಲಾಪ ನಡೆಸುವಾಗ.

  ಯೋಗಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
  ಸರಳ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಗೀತೆಯು ಲೌಕಿಕ- ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದ ಅತೀತವಾದುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪ?ವೇ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಹುಸ್ತರೀಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ’ಸಮಾಧಿಭಾ?’ ಎಂದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋ?ಕವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಮಹಾಭಾರತದ ಆಶ್ವಮೇಧಿಕಪರ್ವದಲ್ಲಿ ’ಉತ್ತರಗೀತಾ’ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣವಿದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಯುದ್ಧವು ಪಾಂಡವವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ನಡೆದಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಕೃ?ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ: ಭಗವಂತ, ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನಗೆ ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚಿನ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ನಡುವೆ ನನಗೆ ವಿಸ್ಮರಣೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀನು ಬೋಧಿಸಿದರೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುವೆ.

  ಇದಕ್ಕೆ ಕೃ?ನು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ: ಅಯ್ಯಾ ಅರ್ಜುನ! ನಿನಗೆ ಆಗ ನಾನು ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದುದು ಯೋಗಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ – ದಿವ್ಯ ಅನುಭೂತಿಯ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಅಂತಹ ಆನುಪೂರ್ವಿ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ನಾನೂ ವಿಸ್ಮರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾದ?ನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಜನಿಸಿದುದು ’ಉತ್ತರಗೀತಾ’.
  ಇಡೀ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ತಥ್ಯವೆಂದರೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗಿನ ಕೃ?ನು ಇತಿಹಾಸವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರದೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದುದು. ಗೀತೆಯದು ’ಸಮಾಧಿಭಾ?’. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ’ಭಗವತ್’ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪದಕ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ಥತೆ ಇದೆ.

  ಉತ್ಕರ್ಷದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ
  ವೇದಾಂತಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಸಮುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಶೇ? ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊತ್ತಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಉಳಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಂಥಗಳಂತೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವರ್ತನೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವುದಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ; ಇದರ ನೆಲೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವೂ ಸಾರ್ವದೇಶಿಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರದೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೋಧೆಯಾಗಿದೆ; ಹೀಗೆ ಉತ್ಕ?ಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದುವರಿದು ಹೇಳಬಹುದಾದರೆ ಇದನ್ನು ವೇದಾಂತಗ್ರಂಥವೆಂದು ಕರೆಯುವುದೂ ಔಪಚಾರಿಕವ? ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗ್ರಂಥಗಳಂತೆ ಗೀತೆಯು ಲೋಕಾಂತರಸದ್ಗತಿಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರೂ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆಚರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಜೀವಹಿತಸಾಧಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೋಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ವೇದಾಂತವೆಂದರೆ ಪರಲೋಕಾಭಿಮುಖ ವ್ಯವಹಾರವೆಂಬ ಜನಜನಿತ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಗೀತೆಯು ನಿರಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗತಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿರುವುದು ಗೀತೆಯ ಬೋಧೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಪ್ಪಟ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಈ ವೈಶಿ?ಗಳಿಂದಾಗಿಯೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಇ? ವಿಶಾಲ ಜನಾದರಣೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದು; ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೆ ಗೀತೆಯು ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಭಾರತದ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಬ ಪರಿಗಣನೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವುದು.

  ಗೀತೆಯು ಉಪನಿ?ತ್ತುಗಳ ಸಾರವೆಂಬ ಮಾತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗೀತೆ ತನ್ನನ್ನೇ ’ಉಪನಿ?ತ್ತು’ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ. (ಕಠೋಪನಿ?ತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಸಾರವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.)
  ಎಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಗೀತೆಯದೇ.

  ಹೊಸ ಅರ್ಥವಿಸ್ತಾರ
  ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯತ್ವ, ಗೇಯತ್ವ, ಶಾಸ್ತ್ರತ್ವ – ಮೂರೂ ಮುಪ್ಪುರಿಗೊಂಡಿವೆ. ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯು ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲಾಗಿರುವುದು ಸುವಿದಿತ. ಆದರೆ ಗೀತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ’ಶಾಸ್ತ್ರ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಭಾ?ಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಾಧನಾನುಕೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು.

  ಒಂದು ಕಾಕತಾಳೀಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೂ ಸಮಾಜೋನ್ನತ ವರ್ಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಳಕು ಇದೆ. ಆದರೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಕೃ?, ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅರ್ಜುನ – ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಇದರಿಂದಲೂ ಗ್ರಂಥದ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರವಣತೆ ದ್ಯೋತವಾಗುತ್ತದೆ.

  ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಮಿತಾರ್ಥ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿದ್ದ ಯೋಗ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಸಂನ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲ ವಿವಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ?ಪಿಸಿರುವುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ.

  ಬಹುಶಃ ಯೋಗವೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೇಹ-ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥ ಆಯಾಮಗಳೂ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಏನೋ, ಗೀತೆಯ ಸಾರವಂತ ಬೋಧೆಯನ್ನು ’ಬುದ್ಧಿಯೋಗ’ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತಗೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಥ ’ಜಾಗೃತಗೊಂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ’ ಎಂದು.

  ತ್ರಿಗುಣಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಸಾಗಿ ಅನಹಂಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಯೋಗಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬ ನಿರೂಪಣೆಯು ’ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗಾಭ್ಯಾಂ ತನ್ನಿರೋಧಃ’ ಎಂದರೆ ಮನೋಬುದ್ಧಿನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ, ವೈರಾಗ್ಯಭಾವ, ತಲ್ಲೀನತೆಗಳೇ ಮಾರ್ಗವೆಂಬ ಪಾತಂಜಲಯೋಗಸೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಣ ನಿರೂಪಣೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

  ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಂದರ್ಭಿಕತೆ
  ಗೀತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬೋಧೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿವೆ. ಸತತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದುದರ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಂತೂ ಸ್ಪ?ವೇ ಆಗಿದೆ. ಗೀತೆಯು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಬೋಧಕ, ವೇದಾಂತದರ್ಶನಪ್ರತಿಪಾದಕ – ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು. ವೇದಾಂತವು ನಿತ್ಯಜೀವನಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರತಾದುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಒಂದ?ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

  ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವೇದಾಂತವನ್ನು ನಿತ್ಯಜೀವನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದು. ಲೌಕಿಕಜೀವನದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ವೇದಾಂತದ ಬೋಧೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಳೆದಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವೇದಾಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗೀತೋಪದೇಶದ ಉದ್ಗಮವಾದದ್ದೇ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಧರ್ಮ-ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರುವುದೂ ಸನಾತನಧರ್ಮದ ಅಂಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಕ್ರಿಯತೆಯು ಬುದ್ಧೋತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಸಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದೂಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧಮತ – ಎರಡೂ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವು ನಿಸ್ತೇಜಗೊಂಡಿತ್ತು.

  ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೊರತರಲು ಮಧ್ಯಯುಗದಿಂದೀಚೆಗೆ ಪ್ರಯಾಸಗಳು ನಡೆದವು. ಆ ಪ್ರಯಾಸಸರಣಿಯು ಉಜ್ಜ್ವಲಗೊಂಡು ಹಿಂದೂಧರ್ಮದ ಸತ್ತ್ವವಂತಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು ಈಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋದ್ಯಮವು ನಿಮಿತ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾಲಕರಾದವರು ದಯಾನಂದರು. ವಿವೇಕಾನಂದರು, ತಿಲಕರು, ಅರವಿಂದರು.

  ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃ?ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ’ಕುತಸ್ತ್ವಾ ಕಶ್ಮಲಮಿದಂ’, ’ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಮಾ ಸ್ಮ ಗಮಃ ಪಾರ್ಥ’ ಸಂದೇಶಗಳು ದಮನಶೀಲ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ  ಗೀತೆಯ ಸಾರವಂತ ಬೋಧೆಯನ್ನು ’ಬುದ್ಧಿಯೋಗ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ’ಬುದ್ಧಿ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುವುದು ’ಜಾಗೃತಗೊಂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ’ಯನ್ನು. ಎ? ಸಂಗತವಿದ್ದವೆಂಬುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿಸುವ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.

  ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನೂ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೌ?ವವನ್ನೂ ಕುರಿತು ಅಪಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಸುತರಾಂ ಇರದು. ಆದರೆ ಅದು ಕಳೆದ ಹಲವು ನೂರು ವ?ಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೆಲುಕುಹಾಕುವುದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ.

  ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪರಂಪರೆ
  ಪಶ್ಚಿಮಭಾರತದ ಭಕ್ತಸಂತರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮರೆನಿಸಿದ ಈಗ್ಗೆ ಏಳು ಶತಾಬ್ದಗಳ? ಹಿಂದೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ’ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರೀ’ ಟೀಕೆಯು ಗೀತೆಯ ಮೇಲಣ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾವ್ಯಮಯವೂ ರಸವಂತವೂ ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸ್ವೋಪಜ್ಞ ಉಪಮೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುದೂ ಆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಿಂದಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭಗ್ರಾಹ್ಯವೆನ್ನಲಾಗದ ’ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ’ಯಂತಹ ಕೃತಿಯು ಏಳುನೂರು ವ?ಗಳ ತರುವಾಯವೂ ಜನಾದರಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾಬೋಧೆಗೆ ಎ? ವಿಶೇ?ವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

  ಗೀತೆಯ ಮೊದಮೊದಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳು ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಅದರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು.

  ಔರಂಗಜೇಬನ ಸೋದರ ದಾರಾಶಿಕೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿ ಎ? ಪ್ರಭಾವಗೊಂಡಿದ್ದನೆಂದರೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾ?ಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧುಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ನೀಡಿದ್ದ.

  ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ – ಎಂಬುದೇ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪುರಾವೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

  ಈಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಗೊಂಡ ಆದ್ಯನೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್-ಜನರಲ್ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಆತನ ಮೇಲೆ ಗೀತೆಯು ಎ? ಅತಿಶಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತೆಂದರೆ ಆತ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್‌ನನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ. ೧೭೮೫ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಆ ಇಂಗ್ಲಿ? ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್‌ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸಾಪೂರ್ಣ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದ. ಆ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ:

  “The work (Gita) will survive when the British dominion in India shall have long ceased to exist, and when the sources it once yielded of wealth and power are lost to remembrance.”

  ತನ್ನ ಮಿತ್ರವಲಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೀತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಉತ್ಕಂಠೆಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದ. The Bhagavdgita is the deepest and sublimest production that the world possesses” ಎಂದಿದ್ದ, ಜರ್ಮನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಫಾನ್ ಹಂಬೋಲ್ಟ್.

  ಗೀತಾ ಸುಗೀತಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಕಿಮನ್ಯೈಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಸ್ತರೈಃ (’ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯೊಂದೇ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?’) – ಈ ಜಾಡಿನ ಗೀತಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸೂಚಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.

  ಗೀತೆಯ ಪ್ರಭಾವವಲಯ
  ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರು ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಾವುವೆಂದು ನೋಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಹಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಠಾಕೂರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ವಿರಳ ಮುದ್ರಣ.

  ವಿಶೇ? ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಹೇಗೋ ಗೀತೆಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಚಿಂತಕರೂ ಕವಿಗಳೂ ಗೀತೆಯ ದಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆಂಬುದನ್ನು ನೆನೆಯುವಾಗ ಗೀತೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್, ಮ್ಯಾತ್ಯೂ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್, ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್‌ವರ್ತ್, ರಾಲ್ಫ್ ವಾಲ್ಡೋ ಎಮರ್ಸನ್, ಹೆನ್ರಿ ಡೇವಿಡ್ ಥೋರೋ, ವಾಲ್ಟ್ ವ್ಹಿಟ್‌ಮನ್, ಆಲ್ಡಸ್ ಹಕ್ಸ್‌ಲೀ …. ಒಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರೇ! ಆಧುನಿಕ ಇಂಗ್ಲಿ? ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಧನ್ಯನೆನಿಸಿದ ಟಿ. ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್ ಗೀತೆ- ಉಪನಿ?ತ್ತುಗಳಿಂದ ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದುದು ಆತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ’ಫೋರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೆಟ್ಸ್’ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟಗೊಂಡಿದೆ.

  ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವೀಧರ ಡಾ|| ಬಿ. ಎಂ. ಗುಪ್ತಾ ಎಂಬವರು ಪ್ರೌಢ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ೧೯೪೮-೪೯ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದವರೆಂಬುದು ತಿಳಿದೊಡನೆ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪರಂಪರೆಯ ಬಗೆಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗೆಗೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಪಾಪ ಗುಪ್ತಾರವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಗೀತೆಯ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಖಿನ್ನರಾದರು, ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರು. ಗುಪ್ತಾರವರಿಗೆ ಗೀತೆ ಮತ್ತಿತರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಂಥಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು: “I have read many Sanskrit works including the Gita. I have made the Gita the main source of my inspiration and guidance.”

  ಕ್ರೈಸ್ತಮತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಂದ ಈಗ್ಗೆ ನೂರೈವತ್ತು ವ? ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟೋ ಹಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಯಹೂದ್ಯರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಬೌದ್ಧರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮಿಚೆಲ್‌ರವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ನೂತನ ಅನುವಾದವೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  ತಿಲಕರ ’ಗೀತಾರಹಸ್ಯ’
  ತಿಲಕರ ’ಗೀತಾರಹಸ್ಯ’ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಯೋಗವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರಚನೆಯಾದದ್ದು ಈಗ್ಗೆ ನೂರಹದಿನೈದು ವ?ಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ (೧೯೧೦- ೧೧). ಹೀಗೆ ಹತ್ತಿರಹತ್ತಿರ ಐದು ಪೀಳಿಗೆಗಳೇ ಕಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಿನ ಯುವಜನರಿಗೆ ತಿಲಕರ ಗ್ರಂಥದ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉದ್ಗಮವಾದದ್ದು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಮಸೀ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಮರ ಸಾರಿದಂತೆಯೇ ದಮನಕಾರಿ ಬ್ರಿಟಿ? ಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ತಿಲಕರು ಸಮರೋದ್ಘೋ? ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರಿಟಿ? ಸರ್ಕಾರವು ತಿಲಕರ ಮೇಲೆ ರಾಜದ್ರೋಹದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ದೂರದ ಬ್ರಹ್ಮದೇಶದ (ಈಗಿನ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್) ಮಾಂಡಲೇ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂದನದಲ್ಲಿರಿಸಿತು. ಆರು ವ?ಗಳ? ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆ ಬಂಧನಾವಧಿಯ ಏಕಾಂತವಾಸದಿಂದಾದ ಪರೋಕ್ಷ ಲಾಭವೆಂದರೆ ’ಗೀತಾರಹಸ್ಯ’ದಂತಹ ಉದ್ಗ್ರಂಥದ ರಚನೆ.

  ಕಾರಾಗೃಹವಾಸಕ್ಕೆ (೧೯೦೮) ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಲಕರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಗಾಢ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದ್ದುದು ಹೌದು. ಸುಮಾರು ಆರುನೂರು ಪುಟಗಳ? ದೀರ್ಘವಾದ ತಿಲಕರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಾರತವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಿತು.

  ೧೯೯೯ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ವೀರಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ೩೧ ವ?ದ ಮೇಜರ್ ಪದ್ಮಪಾಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯ? ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ’ಹತೋ ವಾ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಸ್ವರ್ಗಂ’ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದ.

  ಗ್ರಂಥದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕರು ೪೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆಕರಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

  ’ಸಮರ್ಪಯೇ ಗ್ರಂಥಮಿಮಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ಜನತಾತ್ಮನೇ’ ಎಂದು ಅಂಕಿತ ಮಾಡಿದ್ದ ತಿಲಕರ ಮೂಲ ಮರಾಠಿ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟವಾದ (೧೯೧೫) ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ (೧೯೧೭) ಮಾಧವರಾವ್ ಸಪ್ರೇ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಹಿಂದೀ ತರ್ಜುಮೆಯೂ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡದ್ದು ಗ್ರಂಥದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

  ತಿಲಕರ ಗ್ರಂಥದ ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗತತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅಧ್ಯಯನಾರ್ಹವೆನಿಸಿತು.

  ಪ್ರಸಾರವೈಶಾಲ್ಯ
  ಕಳೆದ ತೊಂಬತ್ತು ವ?ಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗೋರಖಪುರದ ’ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ತಳೆದ ಪ್ರಕಾಶನಸಂಸ್ಥೆ ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾ?ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ೬೦ ಕೋಟಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿವಿಧ ಆವೃತ್ತಿಗಳೇ ಸುಮಾರು ೧೨ ಕೋಟಿಯ? ಆಗಿವೆ.
  ಉರ್ದು ಭಾ?ಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

  ೧೯೪೫ರ ಮೇ ೫ರಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಮೀಪದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಣುಬಾಂಬಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಆವಿ?ರ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಓಪನ್‌ಹೈಮರ್ ಅನಂತರ ಹಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತ ಆ ಸ್ಫೋಟವು ತನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತೆಂದು ಹೇಳಿದನೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

  ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಾಹ್ಯಾಂತರಿಕ್ಷ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗಡ ಒಯ್ದಿದ್ದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸದಾ ನನಗೆ ಬಲವನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು – ಎಂದು.

  ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವಲಯದಿಂದ ಆಚೆಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಹರಡಿದೆ.

  ೧೯೯೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬುಲೆಂಟ್ ಎಸೆವಿಟ್ ವಿ?ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಿಂದ ಸಾಂತ್ವನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ ಗೀತೆಯ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಟರ್ಕಿಶ್ ಭಾ?ಗೆ ತಾನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.

  ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆ ಕಾಲಜಯಿಯಾದುದೆಂಬುದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿದರ್ಶನಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ: ೧೯೯೯ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ವೀರಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ೩೧ ವ?ದ ಮೇಜರ್ ಪದ್ಮಪಾಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯ? ತಂದೆಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ’ಹತೋ ವಾ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಸ್ವರ್ಗಂ’ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಮಾಡಿದ್ದ.

  ಕಳೆದ ವ? (೨೦೧೭) ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕಾರು ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆನಡಾದ ಒಂದು ತಂಡವು ಗೀತೆಯನ್ನು ಗೇಯನಾಟಕರೂಪಕ್ಕೂ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.

  ಈಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ವ? ಹಿಂದೆ ವಾರಾಣಸಿಯ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಾಗ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಎಂಬವರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾ?ಧ್ವಜ ಮೊದಲಾದ ಲಾಂಛನಗಳು ಇರುವಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಗಣಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಂತೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಹಲವು ಸಾವಿರ ವ?ಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಲಭಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆ.

  ಗೀತೆಯ ಅನನ್ಯತೆ

 • ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಭಾರತವು ಒಂದು ಬೃಹದ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಶದ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಬಹಳ? ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ  ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾಗಿಯೇ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲೇ ಮನೆಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸೂಜಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ  ಪರಿಹಾರವನ್ನೇ ಕಾಣದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡಲೂಬಹುದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ? ಪಟ್ಟಿಮಾಡಬಹುದು; ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆ – ಈ ಎರಡನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಇರುವಷ್ಟೂ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಅಂಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿವರ್ಗ ಈಚಿನ ವ?ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

  ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ವಿಶಿ?ವಾದ ರಾಜ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾ ಮತ್ತು ಬರಾಕ್ ನದಿಗಳ ಕಣಿವೆ ಅದರ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು; ಬಹಳ? ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಲವು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಜೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು (National Register of Citizens) ತಯಾರಿಸಿರುವುದು ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ೧೯೫೧ರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಹತ್ತುವ?ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಜನಗಣತಿಗಿಂತ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನ? ಬೆಳೆಸಿರುವುದು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ದುರಂತವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು?

  ಭಾರೀ ವಲಸೆ
  ಅಂದಿನ ಪೂರ್ವಬಂಗಾಳದಿಂದ (ಮೊದಲಿಗೆ ಪೂರ್ವಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾದ ಅದು ಈಗ ಬಂಗ್ಲಾದೇಶವಾಗಿದೆ) ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ೧೯೪೭ರ ಬಳಿಕ ಆ ಜನ ವಿದೇಶೀಯರಾಗುವ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಅಂದಿನ ಸಲಹೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

  ಇತಿಹಾಸದ ಯಾವ ವ್ಯಂಗ್ಯವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿ?ರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪೂರ್ವಬಂಗಾಳದಿಂದ ಜನ ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೂರಹಿತ ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶಾಲ ನದಿಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ವಸಾಹತಿನ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ೧೮೭೪ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿ?ರು ಬಂಗಾಳದ ಸಿಲ್ಹೆಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಚಹಾ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೇ ಬಂಗಾಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿತು. ಬಂಗಾಳಿಗಳೇ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿ ದೇಶವಿಭಜನೆಯವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಜನಮತಸಂಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಸಿಲ್ಹೆಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೂರ್ವಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು; ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಿದ್ದ ಕರೀಂಗಂಜ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಎಲ್ಲಾ ೨೩ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರೆ ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಗ್ಲಾ ಗಡಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ೧೨೬ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ೩೦ ಸದಸ್ಯರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು; ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

  ೧೯೫೧ರಲ್ಲಿ ನೆಹರು-ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯಿತು. ಆನಂತರ ಬಂಗಾಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ದೊಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಈಚಿನವರೆಗೂ ಬಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಕಾವಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಬರಬಹುದಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಈಚೆಗೆ ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ನುಸುಳುವುದರಲ್ಲಿ ಲಂಚ-ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ಪಾತ್ರ ಒಂದಾದರೆ ಈಚೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವೋಟಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧಕಂಕಣರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಕೊಡಿಸಿದರು; ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಐ.ಡಿ. ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ದೊರೆತವು.

  ಬಂಗ್ಲಾಯುದ್ಧ
  ೧೯೭೧ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಹಿಂಸೆ ಮಿತಿಮೀರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು; ಅಲ್ಲಿನ ’ಮುಕ್ತಿವಾಹಿನಿ’ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸೇನಾನೆರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಉದಯಕ್ಕೂ ಅದು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮರಳಿದರು, ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ; ಉಳಿದವರ ಲೆಕ್ಕ ಇಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬಂಗ್ಲಾ ರಚನೆಯಾದ ಮೇಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಸೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.

  ಈ ನಡುವೆ ಪೊಲೀಸರು ಪೂರ್ವಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ರಮಪ್ರವೇಶ ತಡೆಗೆ Prevention of Infiltration from Pakistan (ಪಿಐಪಿ) ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ೧೯೭೧ರ ಆನಂತರ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ವಿದೇಶೀಯರ ಅಕ್ರಮಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ (ಪಿಐಎಫ್) ಎಂದು ಬದಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಂದ ಕಾರಣ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆಕೂರಿಸಲಾಯಿತು.

  ಹೋರಾಟ, ಒಪ್ಪಂದ
  ೧೯೭೮ರಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಲ್‌ದೋಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿ?ರಣೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ವಿದೇಶೀಯರ ಹೆಸರು ಬಹಳ? ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮೈರಾನ್ ವೀನರ್ (Myron Wiener) ಅವರ ‘Sons of the Soil’ (ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು) ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು. ಅದು ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಲಸೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಗಡಿಯಾಚೆಯ ವಲಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಒತ್ತಡದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸವಿವರ ಚಿತ್ರಣವಿತ್ತು.

  ಅದೇ ವೇಳೆ ಉದಕಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಎಸ್.ಎಲ್. ಶಕಧರ್ ಅವರು, ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ವಿದೇಶೀಯರು ದೊಡ್ಡಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ೧೯೭೯ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ಸಾಂ ಚಳವಳಿಯು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಖಿಲ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ (ಆಸು) ಮತ್ತು ಗಣ ಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ (ಗಸಂಪ)ಗಳು ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದವು. ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಅಸ್ಸಾಮಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ದೋ?ವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಮನವಿಯನ್ನು ೧೯೮೦ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದಾಗ ಚಳವಳಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೂಪ ಪಡೆಯಿತು. ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಯವರು ೧೯೮೩ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಆ ವೇಳೆ ನೆಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩,೦೦೦ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ೧೯೫೧ರ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಅಂಶ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಿತು. ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ (ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ) ಕಾಯ್ದೆ (ಐಎಂಡಿಟಿ) ೧೯೮೩ನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಅದರಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥಿತಿಯ ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರಿಕರ ಹಿತದ ಬದಲು ಅಕ್ರಮವಲಸಿಗರ ಪರ ಇದ್ದುದು ಸ್ಪ?ವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿ?ಯ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತು. ೧೯೮೩ರ ಐಎಂಡಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ೧೯೬೪ರ ವಿದೇಶೀಯ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಕ್ರಮ ಬಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಅದರಿಂದ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದರೂ ಹಲವಾರು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ (ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ) ಮತ್ತು ಅಪೆಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

  ಕುಗ್ಗಿದ ಭೂವ್ಯಾಪ್ತಿ
  ಒಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಬಂದದ್ದು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ದೊಡ್ಡ ನ?ವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ೧೯೫೧ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕಾಮರೂಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಗಿರಿಯನ್ನು ಭೂತಾನಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ೧೯೫೭ರಲ್ಲಿ ನಾಗಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು; ಮತ್ತು ೧೯೬೨ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ೧೯೭೨ರಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ೧೯೮೬ರಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಈಗ ಬೋಡೊಗಳು, ಬರಾಕ್ ಕಣಿವೆಯ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

  ೧೯೮೪ರ ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಚಳವಳಿಗಾರರಿಗೂ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಾಯಕರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ೧೯೮೫ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿಬಿತ್ತು. ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ ಉದಯದ ದಿನವಾದ ಮಾರ್ಚ್ ೨೪, ೧೯೭೧ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ ಮುನ್ನ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತ್ವ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಆನಂತರ ಬಂದವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದೆ. ೧೯೫೧ರ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಅಂಶ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ?ವಾಗಿ ಇಲ್ಲ; ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ ತಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತೆಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪಿ.ಕೆ. ಮಹಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೆ ಏನೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದುದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ.

  ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವರದಿ
  ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಲೆ| ಜ| (ನಿ) ಎಸ್.ಕೆ. ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ ೮, ೧೯೯೮ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಿವರವಾದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅಸ್ಸಾಂ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು: “ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೈತಪ್ಪಬಹುದು. ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರಿಂದಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.

  ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
  ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೧೮೯೧-೧೯೪೭ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಶಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೨೦ರ? ಏರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ೧೯೫೧-೭೧ರ ನಡುವೆ ಶೇ. ೩೫ರ? ಏರಿತು. ೧೯೭೧-೯೧ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫೩ರ? ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ೧೯೯೧-೨೦೦೧ರ ನಡುವೆ ಗರಿ? ಶೇ. ೭೦ರ? ಏರಿತು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ಏರಿಕೆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೩.೪ರಿಂದ ಶೇ. ೧೪.೨ರ?. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಲಸಿಗರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ೧೯೬೧-೭೧ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಂಗ್ಲಾ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ೧೭,೨೧,೩೧೦, ೧೯೭೧-೮೧ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ೧೧,೫೯,೯೦೦೬. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಇನ್ನೆ?! ೧೯೭೧ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿ ವಲಸಿಗರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ. ೧೯೯೪-೯೫ರಲ್ಲಿ ೫೭,೩೯೧ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ೪೨,೨೪೬ ಜನರನ್ನು ಬಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತೆಂದು ಗಡಿಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಬ್ರಿ| (ನಿ) ಜಿ.ಬಿ.ರೆಡ್ಡಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.

  ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬಹುಹಿಂದೆಯೇ ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ನೀಡಿ ಇಸ್ಲಾಮೀ ರಾ? ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಈ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಳ ಅಸ್ಸಾಂ ಕೈತಪ್ಪಿತೆಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ; ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದೇಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಸಾಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತಲಪಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮವಲಸೆಯು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಾಹ್ಯ ಆಕ್ರಮಣದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಭಾಗ ಪೀಠ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

  ೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ
  ೧೯೫೧ರ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಅಪ್‌ಡೇಟಿಂಗ್‌ನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮೇ ೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ (ಆಸು) ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಒಪ್ಪಂದ ಅನು?ನದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ವ?ದೊಳಗೆ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಅಪ್‌ಡೇಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ೧೯೭೧ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವ? ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ೨೦೦೯ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸು ಮತ್ತೆ ವಿ?ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದಾಗ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಜೂನ್ ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಪೇಟಾ ಮತ್ತು ಚಾಯಾಗಾಂವ್ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಕಂದಾಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಖಿಲ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘವು (ಎಎಎಂಎಸ್‌ಯು) ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

  ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಪರಿ?ರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೆಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದವು. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ವಿ?ಯ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸುತ್ತಾ ಬಂತೆನ್ನಬಹುದು. ಜುಲೈ ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಜಿಓ) ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟಿಗೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದೇಶೀಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿಳಂಬ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಅಪ್‌ಡೇಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡಲೆ ಶುರುಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಜನವರಿ ೨೮, ೨೦೧೪ರಂದು ಪ್ರತೀಕ್ ವಜೇಲಾ ಅವರನ್ನು ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು; ಮತ್ತು ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ತಯಾರಿಯ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಲು ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು; ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಜನವರಿ ೧, ೨೦೧೬ರಂದು ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿಯ ಅಂತಿಮ ಕರಡನ್ನು (ಡ್ರಾಫ್ಟ್) ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು.

  ಸೋನೋವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವ
  ೨೦೧೬ರ ಮೇ ವೇಳೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಬಾನಂದ್ ಸೋನೋವಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕರೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಸ್ಸಾಂ ಗಣ ಪರಿ?ತ್ (ಎಜಿಪಿ) ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಅಪ್‌ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಕ್ತ ಸಹಕಾರ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯದಿದ್ದುದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಂಮಾಧವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸರ್ಬಾನಂದ್ ಸೋನೋವಾಲ್ ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆಯ ಯವನಿಕಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಲಸಿಗರಿಂದ ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದದ್ದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿತೆನ್ನಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದೇ ಜೂನ್ ೩೦ಕ್ಕೆ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರವಾಹ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

  ಆವಾಜ್ ತಕರಾರು
  ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೇನೋ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೃಢನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಬಹಳ? ಸಕ್ರಿಯವಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಅಪ್‌ಡೇಟಿಂಗ್‌ಗೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ’ಆವಾಜ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್’ ಎನ್ನುವ ಸಂಘಟನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎನ್.ಆರ್.ಸಿ. ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಯಿತು. “೭೦ ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಅಸ್ಸಾಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ; ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದರು. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಪತಿ, ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮನವಿ, ಸಹಿಸಂಗ್ರಹ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಿತು. ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ೧೯೭೧ರ ಮಾರ್ಚ್ ೨೪ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಆವಾಜ್, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ನರಮೇಧ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಜೈಲುವಾಸ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು.

  ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಅದಲ್ಲದೆ ನಾಗರಿಕರ ಅಂತಿಮಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತರಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ – ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ’ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದವು. ಆವಾಜ್‌ನ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಸಂಚಾಲಕ ಹಜೇಲಾ ಅವರು, “ಆಕ್ಷೇಪ ತಪ್ಪು; ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ. ಕೆಲವು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿ” ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿಯನ್ನು ಬಂಗಾಳಿವಿರೋಧಿ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೂ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರೂ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ’ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಜನರ ವೇದಿಕೆ’ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು. ’ಅಸ್ಸಾಂ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಜನತಾ ವೇದಿಕೆ’ಯು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡವಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿ?ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.

  ಮೊದಲ ಕರಡು
  ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮೊದಲ ಕರಡನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲವೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಒಂದು ಮನೆಯ ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರದ್ದು ಬಾರದೆ ಗೊಂದಲವಾದದ್ದೂ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದದ್ದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

  ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವೆಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಬಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ತರುವುದೇ ಕ?. ಮನೆಯವರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗಿನ ದಾಖಲೆ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆಯೂ ಕ?ಕರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಬಹಳ? ಜನ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದವರು. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಸ್ಥಳದಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದುದರಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದ್ದು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಬಂದಿತ್ತೆಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವಿ?ಯಗಳ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಡಾ| ಪುಷ್ಪಿತಾ ದಾಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  ೪೦ ಲಕ್ಷ ಜನ ಪತ್ತೆ
  ಜುಲೈ ೩೧ರಂದು ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿಯ ಎರಡನೇ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ೩,೨೯,೯೧,೩೮೪ ಜನ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ೨,೮೯,೮೩,೬೭೭ ಜನರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾದವು. ೪೦,೦೭,೭೦೭ ಜನರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ೩೭,೫೯,೭೦೭ ಅರ್ಜಿಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ೨,೪೮,೦೦೦ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ರ; ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ೧೦ ಲಕ್ಷ ಜನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೇ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ? ಮೂಲನಾಗರಿಕರಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶೀಯರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೋನೋವಾಲ್ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್, ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು ೫೫ ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವರು, “ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಜನತೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಬರಬಹುದು; ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನೈಜ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಆಶೋತ್ತರಗಳ ಸಾಕಾರ ಆಗಬಹುದು” ಎನ್ನುವ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಒದಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ರಾಜನಾಥ್‌ಸಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆನಂತರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೇದಭಾವ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಸಾಮರಸ್ಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಅಂತಿಮ (ಪೂರ್ಣ) ಕರಡು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗಲೂ ಇದು ಉಳಿದೀತೆಂದು ಭಾವಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

  ಮಮತಾ ವಿರೋಧ
  ಆದರೆ ವಿರೋಧಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಎಂದಿನಂತೆ ವಿರೋಧ ಬಂತು; ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಂತೂ ಉಗ್ರರೂಪವನ್ನೇ ತಾಳಿದರು. ಇದು ಬಂಗಾಳವಿರೋಧಿ (ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂವಿರೋಧಿ) ಎಂದು ಆಕೆ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಪ.ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ’ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಭಜನಕಾರಿ ರಾಜಕೀಯ’ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ತನ್ನದು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಪರವಾದ ನಿಲವು ಎಂದು ಆಕೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ರಕ್ತಪಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಆಕೆ ಅದು ನಡೆಯಬಹುದೆನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇನೋ! ಆದರೆ ಹಾಗೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. “ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ; ಇಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸಲು ಬರಬೇಡಿ” ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಜನತೆ ಬಹುತೇಕ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದರು. ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಮಾಧಾನವೂ ಇದೆ. ಬಂಗಾಳಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜನ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಟೀಕೆಯಾದರೆ, ರಾ?ದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯ; ಇದು ಅಸ್ಸಾಮ್ ಜನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಎಂಬುದು ಅದಕ್ಕಿರುವ ಸಮಾಧಾನ.

  ಈ ೪೦ ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾದರೆ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ; ಹಾಗಾದರೆ ವಲಸೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಜನಗಣತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆ? ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕಹಿಗುಳಿಗೆ ಆಯಿತೆ? – ಎನ್ನುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ.

  ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ
  ಏನಿದ್ದರೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ:

  1.  ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಎಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವರೆ? ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಅಸ್ಸಾಮ್ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ (೧೯೭೯) ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೂ ಇತ್ತು. ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೆಂಬ ಊಹೆ, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ತಡೆ ಹಾಕಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೂ ಇದರಿಂದ ತಡೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಮತದಾರರ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ತಡೆಬಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭವಿದೆ.
  2. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆಯು ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿ?ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ (ಅಸ್ಸಾಂ) ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ’ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಇನ್ನ? ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಲಸೆ ಆದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ಹಸಿಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಜನತೆಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಬಂಗ್ಲಾಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶವು ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ, ವಿಶೇ?ವಾಗಿ ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ವಾದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪುರಾವೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರ ಮಧ್ಯೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರೀ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇನ್ನು ತಡೆ ಬೀಳಬಹುದು.
  3. ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ತಡೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಸಿಸಿದರೆ ಬಂಧನ, ಜೈಲು, ಗಡೀಪಾರು ಆಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಯ ಈಗಾಗಲೇ ನುಸುಳುಕೋರರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಭಾರತ ಗುರುತು ಪತ್ರ, ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು, ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಇನ್ನು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
  4. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾಳಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಳುಕಿತ್ತು. ಈಗ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿದಾಗ ಧೈರ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅವರನ್ನು ಬಂಗ್ಲಾದೇಶೀಯರೆಂದು ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

  ಅಂತಿಮಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮುಂದೇನು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಬರಬಹುದು. ಅಂತಿಮ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿದೇಶೀಯರೆಂದು ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿಡಬಹುದು, ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಭಯವೇನೋ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವೆಂದರೆ, ಅಂತಿಮ ಕರಡು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಯಾರು ಅಸ್ಸಾಮಿನವರು, ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅ?ಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ವಿದೇಶೀಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ವಿದೇಶೀ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶೀಯರ (ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್) ಆದೇಶ – ೧೯೬೪ರಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ, ನೂರಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಇರುವ ಈ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದೇಶೀಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಬಂಧಿಸುವ, ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬ ಕಾಲ ಬೇಕು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ವ?ಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್‌ಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ವಿದೇಶೀಯರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ.

  ಮುಂದೇನು?
  ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿದೇಶೀಯರೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾದವರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಜಾರಿ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವಾದರೂ ಕ?ವಂತೂ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

  1. ಬಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಣುವ ಮಾರ್ಗವಾದರೂ ಅನು?ನ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇದುವರೆಗೆ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಇಲ್ಲ; ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ವಾಪಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೂರದ ಮಾತು. ಭಾರತ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗುವ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಇವರನ್ನು ಆಚೆಗೆ ತಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ; ಕಾರಣ ವಿದೇಶೀಯರ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್‌ಗಳು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಲವರು (ಬಂಧನ ತಪ್ಪಿಸಲು) ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನುಸುಳಿದ್ದಾರೆ; ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  2. ಎರಡನೇ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರಲು ಬಿಡುವುದು. ಆದರೆ ಮತದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು; ಅವರು ’ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಮಿಕ’ರೆಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ (ಡಾಟಾ ಬೇಸ್) ಇಟ್ಟು, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟೇ ಸರಿ.
  3. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಇದನ್ನು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಜನತೆ ಒಪ್ಪಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಮೀಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕ? ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಉದಯದವರೆಗೆ (೧೯೭೧) ಬಂದವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಣ್ಣ ತ್ಯಾಗವಲ್ಲ; ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಂಗ ಬಂದಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ೨೦೧೬ರ ನಾಗರಿಕತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮತೀಯ ಕಿರುಕುಳದ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರಿಗೆ (ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊರತು) ನಾಗರಿಕತ್ವ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಅದನ್ನೀಗ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲ ನಾಗರಿಕರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬಂದಿದೆ. ದಿ. ೨೪-೩-೧೯೭೧ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಬಂದ ಬಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತ್ವ ನೀಡಿದುದುರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ.
  4. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗುವ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಲು ಬಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು ಹೌದೇ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಗ್ಲಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈ ವ? ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ೮೫ ಜನರನ್ನು ವಾಪಸು ಪಡೆದಿತ್ತು; ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಎನ್ನುವಾಗ ಅದರ ನಿಲವು ಏನಿರುತ್ತದೋ!

  ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
  ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ; ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಅಂಶ. ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಈಶಾನ್ಯದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಏನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು; ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರಗಳಲ್ಲೂ ಬಂಗ್ಲಾಮೂಲದ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಈಶಾನ್ಯದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಂಗ್ಲಾ ಜೊತೆಗೆ ೧೫೯೬ ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

  ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಬಗೆಗಿನ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ಭಾ?ಣವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಅಸ್ಸಾಂ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಜನತಾ ವೇದಿಕೆ, ’೧೯೫೧ನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಬಂಗ್ಲಾದವರು ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ರಾಂಮಾಧವ್ ಅವರು, “ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಕಾನೂನು-ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಕು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹಇಲಾಖೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ಏಳು ಜನ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಿಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ.

  ಬಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರಿಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾ ದಾಖಲಾತಿ

 • ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಸೇನಾಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಶತ್ರುರಾ?ಗಳೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಸಮರಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಮಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತ ಇದೆಯಾದರೂ ಕಾಲುಕೆರೆದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸೈನಿಕರ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಾನಿ ಎಸಗುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಸಮರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಬಹಳ? ಹಿಂದೆ ಇದೆಯಾದರೂ ಚೀನಾ ಗಡಿಗಿಂತ ಪೂರ್ತಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕದನವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಸೈನಿಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವುದು – ಹೀಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಶಾಂತಿ-ಆತಂಕದ ಸ್ಥಿತಿ.

  ಕದನ ವಿರಾಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಗೂ ಈಗಿನ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಘನತೆ-ಗೌರವ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅದು ಸದಾ ಪಠಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿವೇಕ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಎರಡೇ ದಿನ ಇದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಗಡಿಯಲ್ಲೊಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೆಲವು ಜೀವಹಾನಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅವಮಾನಕರವಲ್ಲವೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು; ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದರೆ ಮಾತುಕತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಕದನವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ; ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವುದು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೆಂಬಂತೆ ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಹಿತ ಬಯಲು ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ; ಅದಕ್ಕೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ರಾ? ಎನ್ನುವ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಅಂಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕ? ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದೆ.

  ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪರವಾದ ಪಿಡಿಪಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ದು ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಟ್ಟತನದ ಪ್ರಯೋಗ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭವಾಯಿತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಪಿಡಿಪಿಯಾಗಲಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಮುಫ್ತಿ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಪಾಕ್ ಪರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅದು ಸಹನೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂತು; ಸರ್ಕಾರ ಬಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಎಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಡಿಯ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಯಾದ ಭೂಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜ| ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆದವು ಎಂಬುದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

  ಮೂರು ಸವಾಲುಗಳು
  ಜನವರಿ ೧, ೨೦೧೭ರಂದು ಜ| ರಾವತ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆಗ ಕ?ಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿತ್ತು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಯುವನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಾಕ? ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಬುರ್ಹಾನ್‌ವಾನಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದು ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಬೀದಿಕಾಳಗ, ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಸೇನೆಯ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದವು.

  ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ (ಎಲ್‌ಓಸಿ) ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಕದನವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಜಮ್ಮುವಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪದ ಹಿಂದೂ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರಸ್ವರೂಪದ ಗುಂಡೆಸೆತ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅಶಾಂತಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು; ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು.

  ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶೀ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಡಿರೇಖೆಗೆ ಸಮೀಪವಿದ್ದ ಸೇನಾನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕ? ಒಳಭಾಗದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೮, ೨೦೧೬ರಂದು ಉರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಝೀಲಂ ಕಣಿವೆಯ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪೂಂಚ್ ಮತ್ತು ತಂಗ್ದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಧಾನಕಛೇರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೮, ೨೦೧೬ರಂದು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ (ನಿರ್ದಿ? ದಾಳಿ) ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

  ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವು-ನೋವುಗಳಾದವು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎ? ಹಾನಿಯಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದು ದೃಢವಾಗದಿದ್ದರೂ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಯಶಸ್ವೀದಾಳಿ ಎಂದು ದಾಖಲಾಯಿತು; ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯಬಹುದೆನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು.

  ಬುರ್ಹಾನ್‌ವಾನಿ ಹತ್ಯೆ
  ಎರಡನೇ ಸವಾಲು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು. ೨೦೧೧-೧೨ರಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶವು ಬಹುತೇಕ ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉಗ್ರರು ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಬುರ್ಹಾನ್‌ವಾನಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬುರ್ಹಾನ್‌ವಾನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹಬ್ಬುವ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಜನರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ? ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ. ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಅನಂತನಾಗ್, ಪುಲ್ವಾಮ, ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಪಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಂಡೀಪೋರಾದ ವರೆಗೂ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪಸರಿಸಿತ್ತು. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಒಂದುಕಡೆ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೋದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಗುಂಪು ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು; ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾಪಡೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಾಗರಿಕರು ಸತ್ತರೆಂದರೆ ಮತ್ತ? ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾವು, ಅಶಾಂತಿ ಆಕ್ರೋಶ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು.

  ಎರಡನೇ ಸವಾಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದೇ ಮೂರನೆಯ ಸವಾಲು. ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣವು ಹಾಳಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವರ್ಗ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಚಳವಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತವಿರೋಧಿ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ’ಸದ್ಭಾವನಾ’ದಂತಹ ಸೇನೆ- ನಾಗರಿಕ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ೧೯೮೯ರ ಆನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನನ್ನೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ; ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಸಂತೋ?ದಿಂದ ಜೀವಿಸಬಹುದೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕಾರ, ಆತ್ಮಘಾತುಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೇ ಮನೆಮಾಡಿದಂತಿದೆ.

  ಜ| ರಾವತ್ ಆಗಮನ
  ೨೦೧೭ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಅರಂಭಿಸಿ ಜ| ರಾವತ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಾತಾವರಣವು ಬಹುತೇಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ; ಸಂಘರ್ಷಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಸ್ತವದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅಷ್ಟು ನಿಜ. ಗಡಿರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟತನ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಯಸುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಡುಹಾರಿಸಿ ಗಮನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಉಗ್ರರನ್ನು ನುಗ್ಗಿಸುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ನೀಲಮ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೇಲುಗೈ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು. ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲಿನ ಎನ್‌ಕೌಂಟರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಪವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಪೀರ್ ಪಂಜಾಲ್ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

  ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಣಿವೆ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯೆಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಅದು ಮರುಕಳಿಸುವ ಅಪಾಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪೀರ್ ಪಂಜಾಲ್ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತಿತರ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಭದ್ರಗೊಳಿಸುವುದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈಗ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಇರುವ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಕದಡುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿಯಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಇರುವುದಾದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಭಾಗದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಯಿತು. ಜ| ರಾವತ್ ಅವರಿಗೆ ಉರಿ ಮತ್ತು ಲಿಪಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸೇನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯ ಗಡಿ ಕ್ರಿಯಾಪಡೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಿಜ; ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆದಿತ್ತು.

  ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ
  ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರನ್ನು ಜ| ರಾವತ್ ಕಟುವಾದ ಭಾ?ಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದಾಗ ದೇಶದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿವರ್ಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿತು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ- ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೇನೂ ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಓವರ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ (ಓಜಿಡಬ್ಲ್ಯು) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರು ಅಂತಹ ನಾಡಿನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅದು ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.

  ೨೦೧೭ರ ಬೇಸಿಗೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭದ್ರತಾಪಡೆಗಳು ಕೈಗೊಂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ’ಪೂರ್ಣ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ’ (All Out)ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ನಡುವಣ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು; ಆದರೆ ಕಾದಾಟಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಜನರ ಗುಂಪು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದವು.

  ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಶೋಧಕಾರ್ಯ (ಕ್ಯಾಸೋ-Cordon and Search Operation). ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರದೆ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಸೇನೆಯ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸೋ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸೇನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೇನೆಯ ಕೈ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ೨೦೧೭ರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಯಾಸೋ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

  ಆಯುಸ್ಸು 3 ತಿಂಗಳು
  `ಆಲ್ ಔಟ್’ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ತುಂಬ ಚಲನಶೀಲ (ಡೈನಾಮಿಕ್) ಆಗಿದ್ದು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಉಗ್ರರ ನಾಯಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೇನೆ ಉಗ್ರ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳಿಗಿದ್ದ ಹಿಡಿತ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿದು ಅಂತಹ ಸುಮಾರು ೨೦ ನಾಯಕರನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿತು. ಬುರ್ಹಾನ್‌ವಾನಿಯ ಸುತ್ತ ಕೆಲವು ಯುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನಿಂತಿದ್ದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೇಟೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸೇನೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಬಿಗಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಾದ ಒಬ್ಬಾತನ ಆಯುಸ್ಸು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ರವಾನಿಸಿತು.

  ಮೂರನೆಯದಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನ? ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮೃದು ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಮಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬೇಕಾದರೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಮರಳಬೇಕು;
  ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ೨೦೧೮ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ? ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇನೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೃದುಸ್ವರೂಪದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ; ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳು ವಿವಿಧ ವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ? ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜ| ರಾವತ್ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ಉಗ್ರರ ನುಸುಳುವಿಕೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

  ಈಗ ಯಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹತರಾದ ಉಗ್ರರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾವೋದ್ರೇಕದ ವಾತಾವರಣ. ಹಲವು ಸಲ ಮೃತ ಉಗ್ರನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಒಂದು ಸರಪಳಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ; ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಮರಳಿಕೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಮರಳಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಾಳುಗಳು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ವಿದ್ಯಾವಂತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಗ್ರರಾಗುವ ಯುವಜನರ ಹೆತ್ತವರ ಸಹಕಾರ ಅವಶ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಪರ್ಕವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಶಾಂತಿಸ್ಥಾಪನೆಯು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಹಿಂದೆಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇನೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ಸಮುದಾಯ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಬೇಕು; ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತು ’ರಾಜಕೀಯ’ ಆಗಿರಬಾರದು. ಈ ಕುರಿತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜ| ರಾವತ್ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

  ಇದು ಸಕಾಲ
  ಭದ್ರತೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸಕಾಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಯೋಗ್ಯ ವಾತಾವರಣವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಉದ್ರಿಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರೂಪ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬಹುದು. ಈಗಿನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಜ್ಞಾನವಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸೇನೆಯ ಒಳಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನ ತರುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

  ಒಬ್ಬ ಯೋಧನು ಸಮರದಲ್ಲಿ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ದಂಡನಾಯಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯೇ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆಗಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರಬಾರದು. ಈ ಮಾತು ಸೇನೆಗೆ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವವು ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು; ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡುವಂಥದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವವು ಸೇನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ದೇಶದ ಜನತೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

  ಅನುವಾದ: ಎಂ.ಬಿ. ಹಾರ‍್ಯಾಡಿ
  ಸೌಜನ್ಯ: ‘ಸ್ವರಾಜ್ಯ’ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ

  ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆ

 • ಇಸ್ರೇಲಿನ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ, ’ಮೊಸಾದ’ದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೇಳಿರಲಾರರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ತನ್ನ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುಧ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿ ಜನರ ನರಮೇಧ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಶೋಧಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯುvuದು, ಇದು ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದರ ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ತನ್ನ ದೇಶದ ವಿರುಧ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಹಾಕುವ ನಿಯೋಜನಬದ್ಧ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾಯಿತು.

  ೧೯೪೯ರಲ್ಲಿ ಮೊಸಾದ ಎಂಬ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದವನು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಡೇವಿಡ್ ಬೆನ್ ಗುರಿಯನ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ರಾವೆನ್ ಶಲೋಹ್ ಎಂಬವನನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸ್ವಯಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ. ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರದ ಹಿಡಿತವಿಲ್ಲ; ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಕ್ಕೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಲಿ ಸುಳಿವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದ ನುರಿತ ಕಮಾಂಡೋಗಳನ್ನೂ ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವ? ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚುಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ವರಿ?ರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮೊಸಾದ ತನ್ನ ದೇಶದ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲೆಮಾಡಲು, ಸಮಯ ಬಂದರೆ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವಹಕ್ಕು ಆಯೋಗವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿತೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಎಂಬುದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಘೋ? ವಾಕ್ಯ. ತನ್ನ ದೇಶದವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾ?ಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ?ಡ್ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಕಾರಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೂಲೋತ್ಪಾಟನೆ ಮಾಡುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲು ಅದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿನ ಮೇಲೆ ಸತತವಾಗಿ ೪೩ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತ ಅವರ ಮನೋಬಲ ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿ ತಲೆಯೆತ್ತದಂತೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ.

  ಮೊಸಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕುಶಾಗ್ರಬುಧ್ಧಿಯ ಹೆಂಗಳೆಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಮರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿಗಳಂತೆ ಇರುವ ಇವರು ಗಟ್ಟಿ ಮನೋಬಲದವರೂ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದ ಗುಪ್ತಚಾರಿಣಿಯರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾರ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹವಾದದ್ದು. ಇವರು ಮೊಸಾದಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎ?ಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರು? ಸೈನಿಕರ? ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ ಇವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕಮಾಂಡೋ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಗುಳುನಗೆ ಸೂಸುತ್ತ, ವೈಯಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಶತ್ರುವಿನ ಪಾಳೆಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಬಲ್ಲ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಔಚಿತ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ ಇವರು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕನ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ’ಹನಿ ಟ್ರಾಪ್’ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪರಿಣತರು. ಆದರೆ ಇವರು ವೇಶ್ಯೆಯರಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

  ಮೊಸಾದ ತನ್ನ ಗುಪ್ತಚರ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ತುಂಬ ಪಸರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಗುಪ್ತಚಾರರು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಗಳು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಗುಪ್ತಚಾರರು ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ತಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕಛೇರಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲವೆ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಗುಪ್ತಚಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ತುಂಬ ಕಠಿಣ. ಉದ್ಯೋಗಿ, ನಟ, ತಂತ್ರಜ್ಞ, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವ್ಹರ್, ವೈದ್ಯ – ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಛದ್ಮವೇ?ಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊಸಾದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ “ರಾ” (ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಂಗ್) ನಡುವೆ ನಂಟಿದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಇಪ್ಪತ್ತು ವ?ಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ, ಮೊಸಾದ ಗುಪ್ತಚಾರರು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಂತೆ ವೇ?ಹಾಕಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದೇಶಗಳ ಭೌಗೋಲಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿವರಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಇವೆ. ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಿಸುವವರ ಯಾದಿಯೂ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಓರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ಮೊಸಾದ ಫ್ಲಾಟಿನ ಆಮಿ? ಒಡ್ಡಿದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೃಂಗಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತುರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮೋಸಾದದ ಕಮಾಂಡೋಗಳೂ ಗುಪ್ತಚಾರರೂ ಇದ್ದರು.

  ೧೯೪೫ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುಧ್ಧ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು, ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ೧೯೪೮ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸಾದದ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೇವಿಡ ಬೆನ್ ಗುರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಈ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುಧ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜ್ಯೂಯಿಶ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ, ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ ನರಹಂತಕರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಇಲ್ಲವೇ ಅವರನ್ನು ಸಮೂಲಾಗ್ರ ನಾಶಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಂiiನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಹಾಗೂ ಮೊಸಾದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತು. ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಛಲ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ’ಆರ್ಯ ಪಾರಮ್ಯ’ ಎಂಬ ಹುಚ್ಚು ಭ್ರಮೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಯಹೂದಿಗಳ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮಾಡಿದ ಜರ್ಮನ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಲಾಡಿ ಹುಡುಕುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಸಾದ ತೊಡಗಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜ್ಯೂಯಿಶ್ ಜನರ ನರಮೇಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ, ಆರ್ಜೆಂಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಐಕ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ನಾಝಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೆಲ್-ಅವೀವ್‌ಗೆ ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾನೂನಿನ ಕಟಕಟೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಮೊಸಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತೇ ಬೆರಗಾಗಿತ್ತು.

  ಎರಡನೆ ಮಹಾಯುಧ್ಧದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಾಗ, ಹಿರಿಯ ನಾಝಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೀವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರಿಯಾದ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಐಕಮನ್ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆ ಆದ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಆನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಪರಾರಿ ಆದ. ರಿಕಾರ‍್ಡೊ ಕ್ಲೆಮೇಂಟ್ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಹೆಸರು ಧಾರಣೆಮಾಡಿ ಬ್ಯುನಸ್ ಐರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇದರ ವಾಸನೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೊಸಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಡೆಯಿತು. ಆಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆರ್ಜೆಂಟೀನಾಕ್ಕೆ ಐಕ್‌ಮನ್‌ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿನಂತಿಸಿತು. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಹೇರಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ; ತನ್ನದೇ ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಆರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಆಗ ಮೊಸಾದಕ್ಕೆ ಹೊಳೆದದ್ದು ಐಕ್‌ಮನ್‌ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಸಾದದ ಚಾಣಕ್ಯರು ನೀಲಿನಕ್ಷೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಆನಂತರ ಮೊಸಾದ ಕಾರ್ಯರಂಗಕ್ಕಿಳಿಯಿತು. ಮೊಸಾದದ ಗೂಢಚಾರನೊಬ್ಬ ಆರ್ಜೆಂಟೀನಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ. ಐಕ್‌ಮನ್‌ನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸತೊಡಗಿದ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಐಕ್‌ಮನ್ ತನ್ನ ಆಫೀಸಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ. ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿ?ದ ದಾರಿ. ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಾದ ನಂತರ ಆ ದಾರಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿರ್ಜನವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಆತ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮೊಸಾದದ ಗುಪ್ತಚಾರರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು, ಹೆಡೆಮುರಿಗೆ  ಕಟ್ಟಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗುಪ್ತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಟರು. ಆರ್ಜೆಂಟೀನಾ ದೇಶದ ಬೇಹುಗಾರರಿಗೆ ಅರಿವಾಗದಂತೆ, ಐಕ್‌ಮನ್‌ನನ್ನು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊಸಾದಗೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿ?ವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಗಳಾದ ಮೊಸಾದದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಯೋಜನಬದ್ಧ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಗುರುತು ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರಸ್ಸಿನ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿನಾಯತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅ?ಂದು ಗುರುತರವಾದ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಪದೋ? ಮೊಸಾದಗೆ ವರವಾಯಿತು. ಐಕ್‌ಮನ್‌ನಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ವಿಮಾನದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇ?ವನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆನಂತರ ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು. ತೇಲುಗಣ್ಣು ಮೇಲುಗಣ್ಣು ಹಾಕುತ್ತ ಹೊಯ್ದಾಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಐಕ್‌ಮನ್‌ನನ್ನು ಕಂಡು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅವನ ಬಗೆಗೆ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿಂತರಾದ ಮೊಸಾದದ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಐಕ್‌ಮನ್‌ನನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರಳಬಾರದೆಂದು ನಡುನಡುವೆ ಮತ್ತಿನ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಹೋದರು.

  ಆತ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ತಾನು ಟೆಲ್-ಅವೀವ್‌ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ದಿಙ್ಮೂಢನಾದ. ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎದುರಿಗೆ ಅವನನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿsಸಿಲಾಯಿತು. ಜನಾಂಗಹತ್ಯೆಯ ಆಪಾದನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಗಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಈ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿತು. ತನ್ನ ಸರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಗಲಿತು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ.

  ಮೊಸಾದ ಮಾಡಿದ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಾಹಸಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಹತ್ತಾರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ, ನೂರಾರು ಕಾದಂಬರಿ, ಕಥೆಗಳಿಗೆ ವಿ?ಯವಾಗಬಹುದು. ನಂಬಲೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ’ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್’ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹು ಪ್ರಸಿಧ್ಧಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದೆ.

  ಅದು ಆಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ:
  ’ಎಂಟೆಬ್ಬೆ’ – ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ. ಇದು ಕೀನ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ೧೯೭೬ ಜೂನ್ ೨೭ರಂದು ಟೆಲ್-ಅವೀವ್‌ನಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ವಿಮಾನವೊಂದು ಹೊರಟಿತು. ೨೪೬ ಪಯಣಿಗರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಜ್ಯೂಯಿಶ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ೫೮ ಜನ ಪ್ರವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಪಹರಣಗಾರರು ಇದ್ದರು. ಇವರು ಪೋಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್‌ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಅಪಹರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

  ವಿಮಾನವನ್ನು ಲಿಬಿಯಾದ ಬೆಂಗಝಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅನಂತರ ವಿಮಾನವನ್ನು ಎಂಟೆಬ್ಬೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ೪೮ ಜನರು ಯಹೂದಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಗರಿಕರೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೆಡುಕು ಮಾಡದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ಅಪಹರಣಕಾರರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಐದು ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೇಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದ ೯೩ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ – ಈ ?ರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದರು.

  ಈ ಆಪತ್ತಿನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಯೂರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ – ಬ್ರಿಟನ್‌ಗಳ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಇತ್ತು. ಉಗಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ವಭಾವದ ಉಗಾಂಡದ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಸಹಕರಿಸದೆ ಅಪಹರಣಕಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ. ಹಠಮಾರಿಯಾದ ಅಪಹರಣಕಾರರು ಯಾರ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವೊಂದೇ ಮೊಸಾದದ ಎದುರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಕ್ಷೆಯೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ, ಸಾಕ? ಪೂರ್ವಸಿಧ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೊದಲಿನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಟೆಬ್ಬೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನೌಕಾದಳದ ಕಮಾಂಡೋಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿ, ರಬ್ಬರ್ ಡೋಣಿಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಹಂಚಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಧನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಟೆಲ್-ಅವೀವ್‌ನಿಂದ ಎಂಟೆಬ್ಬೆಗೆ ಸುಮಾರು ೪೫೦೦ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿತ್ತು. ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಧನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತುಂಬಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಮೊಸಾದಗೆ ತಲೆನೋವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶಗಳು ಈ ವಿ?ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದವು. ಅರಬ್ಬರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನರನ್ನು ಎದುರುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ದೇಶಗಳು ಸಿದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಧೀಶ ಜ್ಯೂಯಿಶ್ ಹೊಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಮುಂದೆಬಂದ. ಕಿನ್ಯಾ ದೇಶದ ತುಂಬ ಅವನ ಹೊಟೆಲ್‌ಗಳ ಸರಣಿಯಿದ್ದವು. ಸರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹಿಡಿತ ಸಾಕ? ಇತ್ತು. ಆತನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೀನ್ಯಾದ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಜೋಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟಾ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲಿನ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು.

  ಈಗ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪೂರ್ವಸಿಧ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕು ಅಪಹರಣಕಾರರು, ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಉಗಾಂಡದ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟ ಸಭಾಂಗಣ – ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕ?ವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದಾಳಿಯ ಪೂರ್ವತಾಲೀಮು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ ಮೂರರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಂದು ನೂರು ಕಮಾಂಡೋಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ವಿಮಾನದಳದ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ೭೦೭ ಬೋಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನಗಳು ಎಂಟೆಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದವು. ಇವು ಯಾವುದೇ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳ ರಾಡಾರುಗಳ ಕಕ್ಷೆಯೊಳಗೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ೧೦೦೦ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತ ಬಂದವು. ಒಂದು ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನದಿಂದ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್‌ರೋವರ್ ಕಾರುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. ಉಗಾಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದೀ ಅಮೀನ ಕಪ್ಪಗಿನ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಾರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ; ಹಾಗೂ ಅವನ ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ರೋವರ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಪಹರಣಕಾರರು ಹಾಗೂ ಉಗಾಂಡಾದ ಸೈನಿಕರು ಇದೀ ಅಮೀನನೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೋಸಹೋಗಲೆಂದೇ ಈ ಯುಕ್ತಿಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಕಾರುಗಳು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಿದ್ದ ಸಭಾಂಗಣದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದವು. ಇವುಗಳ ಚಲನವಲನ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತಾಪಡೆಯ ಓರ್ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆತ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಂತೆಯೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು.

  ವಿಮಾನದ ರನ್-ವೇಯ ಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಇದ್ದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಿದ್ದರು. ಇಸ್ರೇಲಿ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಸಭಾಂಗಣ ಹೊಕ್ಕು ಲೌಡ್‌ಸ್ಪೀಕರ್‌ನಿಂದ “ನಾವು ಇಸ್ರೇಲೀ ಸೈನಿಕರು, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಘೋ?ಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಓರ್ವ ಅಪಹರಣಕಾರನನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದರು. ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣಕಾರರು ಅಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೋಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ, ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಮೂವರು ಅಪಹರಣಕಾರರನ್ನು ಯಮಸದನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಾಂಡದ ಸೈನಿಕರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದಾಗ ಇಸ್ರೇಲಿ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಎಕೆ- ೪೭ರಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ೪೮ ಉಗಾಂಡಾ ಸೈನಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಪಹರಣಕಾರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ೨೪೮ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಹಾಗು ೧೨ ಜನ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಐದು ಜನ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಯೋನಾತನ್ ನೇತಾನ್ಯಾಹು ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ.

  ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮುನ್ನ, ಉಗಾಂಡಾದ ಸೈನ್ಯ ಪ್ರತಿಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಉಗಾಂಡದ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲಿನ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡಿತು. ಇರಾನ್‌ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಶೌರ‍್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದನು.

  ಮೊಸಾದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗಾಗಿ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನಾ ವ್ಯೂಹ ಹಾಗೂ ?ಡ್ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅದು ರಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಸಾಮ, ದಾನ, ದಂಡ ಹಾಗೂ ಭೇದ – ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳಿಗೆ ಅದು ಮೊರೆಹೊಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಲರನ ಬಲಗೈ ಎಂದು ಪ್ರಸಿಧ್ಧನಾದ, ನಾಝಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದ ಒಟೊ ಸ್ಕಾರಝೆನಿ ಎಂಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಬಂಟನನ್ನು ಭೇದೋಪಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅವನಿಂದಲೇ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ ಅಪರೂಪ ಘಟನೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:

  ೧೯೪೩; ಎರಡನೇ iಹಾಯುದ್ಧ ಉತ್ತುಂಗದಶೆ ತಲಪಿತ್ತು. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತಾರ ಮುಸೋಲಿನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಂತೋ?ದ ಹೊಗೆ ಹಬ್ಬತೊಡಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್‌ನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಬೆನಿಟೊ ಮುಸೋಲಿನಿಯನ್ನು ಅವನದೇ ಪಕ್ಷದ ಜನರಲ್ ಬಗದಾಲಿಯೊ ಪದಚ್ಯುತ ಮಾಡಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ. ಅವನನ್ನು ಮಿತ್ರರಾ?ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಅವನದಾಗಿತ್ತು.

  ಮುಸೋಲಿನಿ ಬಂದಿಯಾದ ಸಮಾಚಾರ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ತಳಮಳಗೊಂಡ. ಕ್ರೋಧದಿಂದ ತಪ್ತನಾದ. ತನ್ನ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯನೂ ಸಹಚರನೂ ಆದ ಮುಸೋಲಿನಿ ಮಿತ್ರರಾ?ಗಳ ವಶನಾದರೆ ತನ್ನ ಮಾನ ಮೂರು ಕಾಸಿಗೆ ಹರಾಜು ಆಗುವುದೆಂದು ತಹತಹಿಸಿದ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮುಸೋಲಿನಿಯನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಹಿಟ್ಲರನ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿತು. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಮುಸೋಲಿನಿಯನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ. ಆ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಜನರಲ್ ಶೆಲೆನ್‌ಬರ್ಗ್, “ಈ ಕಾರ‍್ಯ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮತೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಅವನು ಒಟೊ ಸ್ಕಾರ್‌ಝೆನಿ ಒಬ್ಬನೇ” ಎಂದು ಹಿಟ್ಲರನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ. ಕೂಡಲೆ ಒಟೊ ಸ್ಕಾರ್‌ಝೆನಿಗೆ ಕರೆ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು.

  ತತ್‌ಕ್ಷಣ ’ರ‍್ಯಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್’ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಅದರ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಬಂಟ, ಒಟೊ ಸ್ಕಾರ್‌ಝೆನಿ ವಹಿಸಿದ. ಮುಸೋಲಿನಿಯನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಣಿಯಾಗತೊಡಗಿದ.
  ಒಟೊ ಸ್ಕಾರಝೆನಿಯ ಜನ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ೧೯೦೫ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಸೇರಿದ. ಆರು ಅಡಿ ಮೂರು ಇಂಚು ಎತ್ತರದ, ಹುರಿಕಟ್ಟಾದ ಅಂಗಸೌ?ವ ಹೋಂದಿದ, ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಅತ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ನೇರ ಯುದ್ಧತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿ?ತನಾಗಿದ್ದ. ಚತುರನೂ ಬುಧ್ಧಿಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಆತ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ವಿಲೀನವಾದನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಯುದ್ಧಕಾರ‍್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಯುದ್ಧತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಅಪಾರಂಪರಿಕ ಯುದ್ಧತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗೊರಿಲಾ ಯುದ್ಧಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಪಾರ ನಿಪುಣತೆ ಇತ್ತು. ಅದರ ಲಾಭ ಜರ‍್ಮನ್ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡುವಂತೆ ಕಾರ‍್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತು. ಬಗದಾಲಿಯೋನ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಸೋಲಿನಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಆತ ಸಂತೋ?ದಿಂದ ಹೊತ್ತಿದ್ದ.

  ಇಟಲಿಯ ಇಂಚಿಂಚು ಭೌಗೋಲಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾ?ಯ ಮೇಲೆ ಅವನ ಪ್ರಭುತ್ವವಿತ್ತು. ಕಾರ್ಲ್ ರೆಟಲ್ ಎಂಬ ಕಮಾಂಡೋ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಎಂಬ ಗುಪ್ತಚಾರಿಣಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ. ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಎ? ಚೆಲುವೆಯೋ, ಅ? ಚತುರೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ಶತ್ರುವಿನ ಕೂಡ ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಮದ ನಾಟಕವಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಗೌಪ್ಯ ವಿ?ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಚಾತುರ‍್ಯ ಅವಳಲ್ಲಿತ್ತು.

  ಈ ಮೂರೂ ಜನ ಇಟಲಿಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯನ್ನು ಶೋಧ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಜನರಲ್ ಬಗದಾಲಿಯೂ ಅ? ಜಾಣನಾಗಿದ್ದ, ಆತ ಮುಸೋಲಿನಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ: ಇಟಲಿಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಟೊ ಸ್ಕಾರಝೆನಿ, ಕಾರ್ಲ ರ‍್ಯಾಟಲ್ ದ್ವೀಪದ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಆದರೆ ಅವರ ವಿಮಾನವನ್ನು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಹೊಡೆದು ಬಿದ್ದಿತು. ಒಟೊ ಸ್ಕಾರಝೆನಿ, ಕಾರ್ಲ ರ‍್ಯಾಟಲ್ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಜುತ್ತ ಒಂದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಹಡಗನ್ನು ತಲಪಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದೆ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಮುಸೋಲಿನಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಬುಧ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಳು. ಇಟಲಿಯ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಪಾತಳಿಯಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ’ಗ್ರಾಂಡ್ ಸಾಸೊ’ ಎಂಬ ಐ?ರಾಮಿ ಹೊಟೇಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಸೋಲಿನಿಯನ್ನು ಬಂದಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಟೆಲಿನ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತಗಳಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಳವಾದ ಕಂದರವಿತ್ತು. ಹೊಟೇಲ್ ತಲಪಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿತ್ತು. ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂದರದ ದಂಡೆಗುಂಟ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸೈನಿಕರ ಬಿಗಿಯಾದ ಕಾವಲು ಇತ್ತು. ಹೊಟೇಲಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿದುಳಿದ ಪರ್ಯಟಕರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕರ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸೋಲಿನಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಪಂಥಾಹ್ವಾನವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಮರಳಿದರೆ, ಸ್ಕಾರಝೆನಿಗೆ ಹಿಟ್ಲರನಿಂದ ಮೃತ್ಯುವೇ ಕಾದಿತ್ತು! ಆದರೆ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಹತಾಶನಾಗುವ ಸೈನಿಕ ಅವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುರಿಯನ್ನು ತಲಪಲೇ ಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಮಿತ ಹುರುಪಿನಿಂದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ. ಆತ ಮುಸೋಲಿನಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹೊಟೇಲನ್ನು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಹೊಟೇಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಳ ಅವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅಗುವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು.

  ಆತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರ್ವಸಿಧ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ’ಗ್ರಾಂಡ್ ಸಾಸೊ’ ಹೊಟೇಲಿನ ಹತ್ತಿರ ವಿಮಾನ ಇಳಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶತ್ರುಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು.

  ಅಡಾಲ್ಫ್ ಐಕ್‌ಮನ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಯಾರಾಚ್ಯೂಟರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ. ಆನಂತರ ಹೊಟೇಲಿನ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಚ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ೨೪ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಇಳಿದ. ಈ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ದೇಶಭ್ರ?ನಾದ ಓರ್ವ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ದ. ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮುಸೋಲಿನಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೋಲಿಬಾರ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಜನರಲ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾ?ಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ. ತಮ್ಮವನೇ ಆದ ಜನರಲ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸೈನಿಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತರು.

  ಮುಸೋಲಿನಿಯ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕಾರಝೆನಿ, ಅವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ. ಕೂಡಲೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ತರಿಸಿದ. ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಿಸದೆ ಮುಸೋಲಿನಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ.
  ಅಸಾಧಾgಣ ಸಾಹಸ ಹಾಗೂ ದಂಗುಬಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ‍್ಯಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕಾರಝೆನಿ, ಜರ್ಮನ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯ ನಾಯಕನಾದ. ಮುಂದೆ ಆತ ’ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯೂರೋಪ್’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ.
  ಸ್ಕಾರಝೆನಿಯ ಆಯು?ದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಇಂತಹ ಸಾಹಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಆತ ಗೌರವದಿಂದ ಬಾಳಿದ. ಸ್ಕಾರಝೆನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಝಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೂರರೂ ಧೀರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಯಿ ಹಿಟ್ಲರನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ೧೯೪೫ರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜರ‍್ಮನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಮಿತ್ರರಾ?ದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾತು. ದೋಷಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
  *****
  ಕಾಲ ಸರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮಹಾಯುದ್ಧದಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ದೇಶಗಳು ಈಗ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೬೨ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಝ್ ಕ್ರುಗ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಜರ‍್ಮನ್ ನಾಗರಿಕ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೊರಟವನು ಕಛೇರಿಯನ್ನು ತಲಪಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಡುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ. ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಾದ ಎಂಬುದು ಬಹಳ? ದಿನ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು.
  ಹೆಂಝ್ ಕ್ರುಗ್ ಜರ‍್ಮನಿಯ ಪ್ರಸಿಧ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ. ಜರ‍್ಮನಿಗಾಗಿ ಕಾರ‍್ಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈತನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ. ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಪರಾಭವದ ನಂತರ ಈ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜರ‍್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನಿತರರು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಯೂರೋಪ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು. ಹೆಂಝ್ ಕ್ರುಗ್‌ನ ಸ್ವಂತದ್ದೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು. ರಾಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬಿಡಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತಿತ್ತು.

  ಮಧ್ಯಪೂರ‍್ವದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರಬ್ ರಾ?ಗಳು ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ನಡುವೆ ದ್ವೇ? ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಜಿಪ್ತ್ ದೇಶ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಈಜಿಪ್ತ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಸೇರ್ ಈ ವಿ?ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಜರ‍್ಮನಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಜಿಪ್ತ್ ದೇಶವನ್ನು ಬಲಿ? ಮಾಡುವ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೆಂಝ್ ಕ್ರುಗ್‌ನ ಕಂಪೆನಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ತ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ರಾಕೆಟ್ಟುಗಳಿಂದ, ಭವಿ?ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಗುಪ್ತಚರಸಂಸ್ಥೆ ಮೊಸಾದ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಜಿಪ್ತ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕೊಲೆಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

  ಇದರ ವಾಸನೆ ಹೆಂಝ್ ಕ್ರುಗ್‌ನಿಗೆ ತಾಗಿತು. ತಲ್ಲಣಗೊಂಡ ಆತನಿಗೆ ಈ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಪಾರುಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಸ್ಕಾರಝೆನಿ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಯಾಯಿತು. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲವನು ಎಂದು ಆತ ಸ್ಕಾರಝೆನಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೇಳಿದ. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಒದಗಿದ ಆತಂಕವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ಸ್ಕಾರಝೆನಿ ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶಾಂತಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳಿದ. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟ. ತನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ. ಹೆಂಝ್ ಕ್ರುಗ್ ಈಗ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾದ. ಆದರೆ ನಡೆದದ್ದು ಬೇರೆಯೇ.
  ೧೯೬೨, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ರುಗ್, ಸ್ಕಾರಝೆನಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರು ಕ್ರುಗ್‌ನ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಕಾರು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿತು. ಕೆಲವು ನಿಮಿ?ಗಳ ನಂತರ ಅದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಕಾರಝೆನಿ ಕ್ರುಗ್‌ನಿಗೆ ಭರವಸೆಯೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರುಗ್ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಅರಣ್ಯದ ಒಂದು ದಂಡೆಗೆ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರುಗ್‌ನನ್ನು ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಸ್ಕಾರಝೆನಿ ಜೇಬಿನಿಂದ ರಿವೋಲ್ವರ್ ಹೊರತೆಗೆದು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರುಗ್‌ನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಾವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಕ್ರುಗ್‌ನ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿಹೋಯಿತು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಣದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೋಸಾದದ ಏಜೆಂಟರಾಗಿದ್ದರು.

  *****

  ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿ?ವಂತ ನಾಝಿಯಾಗಿದ್ದ, ಹಿಟ್ಲರನ ಬಲಗೈಯೆಂದೇ ಪ್ರಸಿಧ್ಧನಾದ, ಸ್ಕಾರಝೆನಿ ಈಗ ಮೊಸಾದದ ಹಸ್ತಕನಾಗಿದ್ದ. ಯುರೋಪಿನ ಜ್ಯೂಯಿಶ್ ಜನರ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವೀಳ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ, ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ನಾಝಿಯಾಗಿದ್ದ ಈತನಿಗೆ ಈಗ ಜ್ಯೂಗಳ ಆಣತಿಯಂತೆ ನಡೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇತ್ತು. ಮೊಸಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಒಟ್ಟೊ ಸ್ಕಾರಝೆನಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇದ್ದ. ಮೊದಮೊದಲು ಮೊಸಾದ, ಸ್ಕಾರಝೆನಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಯೋಜನೆಯೇನೋ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅ?ನು ಜಟಿಲ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊಸಾದದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ವಿಚಾರ ಗಿರಕಿಹೊಡೆಯುತಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಕಾರಝೆನಿ ತನ್ನ ಮಾತೃದೇಶ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವವೂ ಬೆಲೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆತ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಂದಿದ ಈತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಹಾಗೂ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಗುರಿಯನ್‌ಗೆ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಕಾರಝೆನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಭಿಕ್ಷೆಯ ಆಮಿ? ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರಾಯಿತು ಎಂದುಕೊಂಡ. ಕೊನೆಗೂ ಮೊಸಾದ, ಅವನನ್ನು ನಾನಾ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು. ನಾಝಿಯನ್ನು ನಿರ್ನಾಮಮಾಡಲು ನಾಝಿಯೇ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ತರ್ಕಿಸಿದ ಮೊಸಾದ ಸ್ಕಾರಝೆನಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಅವನ ನೆರವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಯಮಸದನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿತು.

  ಮೊಸಾದದ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕಾರಝೆನಿಯ ವಯಸ್ಸು ಐವತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಮೊಸಾದದಿಂದ ತನಗೆ ಅಭಯ ದೊರಕಿದ ಮೇಲೆ ಆತ ಮೊಸಾದಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ. ಅವನ ನೆಚ್ಚಿನ ಧುರೀಣ ಹಿಟ್ಲರನ ಮರಣದ ನಂತರ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಜೊತೆಗಿನ ಆತನ ಋಣಾನುಬಂಧ ಹರಿದುಹೋಗಿತ್ತು.

  ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜ್ಯೂಯಿಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜ್ಯೂಯಿಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಧ್ಯೇಯ ವಚನ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಜ್ಯೂಗಳು ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿ?ಯದ ಬಗ್ಗೆ ’ಶಿಂಡ್ಲರ್ಸ್
  ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತಾನ್ಯಾಹು ಲಿಸ್ಟ್’ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದೀತು. ಈ ಚಿತ್ರಪಟ ಸತ್ಯಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯಹೂದಿಯಾದ, ಆಸ್ಕರ್ ಶಿಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಎಂಬಾತ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರ ಮಾಲಿಕನಾಗಿದ್ದ. ಜ್ಯೂಗಳನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವ ಇಲ್ಲವೇ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಿಟ್ಲರನು ಪ್ರಾರಂಭಮಾಡಿದಾಗ ಆಸ್ಕರ್ ಶಿಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ೧೨೦೦ ಜ್ಯೂಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜರ್ಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಕ? ಲಂಚವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ದುರ್ದೈವ ಎಂದರೆ, ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಆತನೇ ಪಾಪರ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು.

  *****

  ಕೇವಲ ೨೨,೦೦೦ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ಇರುವ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾ?ಗಳು ಎಲ್ಲ ದಿಶೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿವೆ. ಆದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅರಬ್ ರಾ?ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಣುಬಾಂಬುಗಳು ತನ್ನ ದೇಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಎಂಬುದು ಮೊಸಾದಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದ ಅಣುಪ್ರಕಲ್ಪಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದ ಹಾಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವುದು – ಈ ವಿ?ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜ್ಯೂಯಿಶ್ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿದ್ದಾರೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೈವಿಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯೂರೋಪ್, ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಯಿಶ್ ಜನರ ಪಾಲು ಶೇ. ೪೦ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ವಿ?ಯ.

  ಭಾರತೀಯರು, ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ’ಬೃಹದ್ ಭಾರತ’ವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯ ವೀರ ಸಾವರ್‌ಕರರಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇತ್ತು. ಜ್ಯೂಯಿಶ್ ಜನರು ಅಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸವಕಲು ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಎಂಬುದು ಇಸ್ರೇಲಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರು. ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯ ಸೈನಿಕಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿಯೊ ಶರೀರದ ಂiiವುದಾದರೊಂದು ಅವಯವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಬ್ಬನನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಈ ದುರ್ದೆಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೇಸರವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಧನ್ಯತಾಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಂತಹ ದೇಶದ ಕೂಡ ಮಿತ್ರತ್ವ ಬೆಳೆಸಿ, ಅವರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೆಹರೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸದೆ ತಪ್ಪು ಧೋರಣೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ದೇಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಓಲೈಸಿ ಮತ ಗಳಿಸುವ ಅತಿರೇಕತನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರು. ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭವನ್ನು ಅರಿತು ಅದರ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

  ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ’ಮೊಸಾದ’ – ನಿಗೂಢ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸರದಾರ

 • ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು; ನಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ; ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಹಂತಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು; ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಾರದು.

  ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದು, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು, ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಭಂಗಗೊಳಿಸುವುದು – ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಈಗ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಆಧುನಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ, ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ದೂರಮಟ್ಟದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವುದೇ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಫೈಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅವಶ್ಯ. ೨೦೩೦ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ೫೦ರಷ್ಟು ವಾಯುತುಕಡಿ (ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್)ಗಳು ಸಾಕೆ? ಅವು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಎಂತಹ ಮಿಶ್ರಣ ಇರಬೇಕು? ಅವುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು?

  ಹಿಂದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯೀ ಸಮಿತಿಯು ವಾಯುತುಕಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ೩೯.೫ರಿಂದ ೪೨ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವಾಯುತುಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೮-೨೦ ವಿಮಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಫೈಟರ್‌ಗಳ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಸುಮಾರು ೭೫೬-೮೪೦ ಆಗುತ್ತದೆ.

  ೨೦೩೦ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ೫೦ ವಾಯುತುಕಡಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೦೦ರಿಂದ ೧೦೦೦ದಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

  ಅದು – ಐದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫೈಟರ್‌ಗಳು, ಸೂಪರ್ Su-30MKI, Su-30MKI, ತೇಜಸ್, ರಾಫೆಲ್, ಸುಧಾರಿತ ಮಿಗ್-೨೯, ಸುಧಾರಿತ ಮಿರಾಜ್-೨೦೦೦, ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್; ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ (UACV – Unmanned Aerial Combat Vehicle)  ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು.

  ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ
  ರಾಫೆಲ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಆಧುನಿಕೀಕರಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ೨೦೫೦ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ೫೦ ವಾಯುತುಕಡಿಗಳಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಗಮ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಕು ಕವಿದಂತಾಗಿದೆ.

  ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಶವಂತ ಸಿನ್ಹಾ, ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ – ಈ ಮೂವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲದಿಂದಾಗಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಆಧುನಿಕೀಕರಣದ ಮುಖ್ಯವಿಷಯವನ್ನೇ ಭಂಗಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಈ ಮೂವರೂ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾದ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿನ ಆಧುನಿಕೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆತರಬೇಕಿತ್ತು; ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಂತೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದವರು. ಅಂಥವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಎಸಗುವ ’ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರಾಜಕಾರಣ’ದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಸಗುವ ಅನ್ಯಾಯವೇ ಸರಿ.

  ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ವಾಯುಪಡೆ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳ ಸಮಾವೇಶದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಾಯುಪಡೆ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿ. (ಎಚ್‌ಎಎಲ್) ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿರ್‌ಡಿಓ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

  ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ೨೦೩೦ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು; ಯಾವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಆರು ಹೈಪರ್‌ಸೋನಿಕ್ ಫೈಟರ್ ದಳಗಳು, ಹತ್ತು ೫/೫-ಪ್ಲಸ್ ಜನರೇಶನ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್‌ಗಳು, ಮೂವತ್ತು ೪-ಪ್ಲಸ್ ಜನರೇಶನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ರನ್‌ಗಳು, ಹತ್ತು ಭೂದಾಳಿ ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ರನ್‌ಗಳು ಅವಶ್ಯಬೀಳುತ್ತವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ರಾಡಾರ್‌ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರೇಶನ್-೬ರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಶಸ್ತ್ರರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮರವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೂಲಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು.

  ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್‌ಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 30-MKI ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ೩೫೮ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು; ‘ತೇಜಸ್ MK-1Aಯದ್ದು ೪೬೩ ಕೋಟಿ ರೂ. (೬೭೦ ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್). ೮೩ ’ತೇಜಸ್ MK-1A’ ವಿಮಾನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮುಂಗಡಪತ್ರದಲ್ಲಿ ೫೦,೦೨೫ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಒಂದು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ೬೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಂದು ರಾಫೇಲ್ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ೬೭೦ ಕೋಟಿ ರೂ.

  ಚೀನಾದ Su-35 ಮತ್ತು J-31ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ೮೦ Su-೩೦ ಎಂಕೆಐಗಳನ್ನು ’ಸೂಪರ್ ಸುಕೋಯ್’ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ೩೦೦ ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗಿನ ದೂರವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸೂಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಜಾಮಿಂಗ್ ತಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮುಂದುವರಿದ ಗುರಿನಿಗದಿ (ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್) ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲವು, ಸಮೀಪ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಳತೆಯ ಆಚೆಗಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಆಕಾಶದಿಂದ ನೆಲದತ್ತ ಹಾರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಸಮೀಪದಿಂದ ಬಳಸುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

  ಈಗ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ೬೦ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಎಚ್‌ಎಎಲ್, ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ, ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ(ಜಿಟಿಆರ್‌ಇ) – ಇವು ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮೂಲಸವಲತ್ತಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆಬಿದ್ದಿವೆ.
  ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸತ್ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತಜ್ಞರು ಈಗ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು; ನಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ; ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಹಂತಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು; ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಾರದು.

  ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಡಿಆರ್‌ಡಿಓದವರು ತಮಗೆ ಯಾವ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕು; ತೇಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್-೧ಕ್ಕೆ ೧೦೦ ಎಫ್-೪೧೪ ಇಂಜಿನ್, ತೇಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್-೨ಕ್ಕೆ ೧೦೦ ಎಫ್-೪೧೪ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳು, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಫೈಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ೪೦೦ ಎಫ್-೪೧೪ ಸುಧಾರಿತ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳು. ಒಂದು ಏರೋ-ಇಂಜಿನ್‌ನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಸುಮಾರು ೧,೫೦೦ ಗಂಟೆಗಳು; ಸೇವಾವಧಿ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಗಂಟೆ; ಅಂದರೆ ಮೂರೂವರೆ ಇಂಜಿನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ೭೦೦ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಇ ಎಷ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ? ತೇಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್-೧ ಮತ್ತು ೨ಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಫೈಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಜಿನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ? ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ೩.೫೦ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಜಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇಂಜಿನ್‌ಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ!

  ನಿವೃತ್ತ ಏರ್ ಮಾ?ಲ್ ಅನಿಲ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಲೇಖನವು, ೧೯೫೭ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ-ಜಿಟಿಆರ್‌ಇನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ, ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಜಿನ್, ಟರ್ಬೋಜೆಟ್, ಸೂಪರ್‌ಸೋನಿಕ್ ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್‌ಬರ್ನರ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸೂಪರ್‌ಕ್ರೂಸ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯ
  ಸೂಪರ್ ಕ್ರೂಸ್‌ನಿಂದ ಎಫ್-೨೨ ರ‍್ಯಾಫ್ಟರ್, ರಾಫೇಲ್, ಯೂರೋ ಫೈಟರ್ ಟೈಫೂನ್ ಮತ್ತು ಎಫ್-೩೫ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ಸೂಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ಆ ವೇಗವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಅದಲ್ಲದೆ ಸೂಪರ್‌ಕ್ರೂಸ್ ಐಆರ್ (ಇನ್‌ಫ್ರಾರೆಡ್) ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ. ೭೫ರ? ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

  ವಿಮಾನದ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಈಗಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು; ಅವುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಟ್ ಆಂಡ್ ವಿಟ್ನಿ (ಅಮೆರಿಕ), ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (ಅಮೆರಿಕ), ಲ್ಯೂಲ್ಕಾ/ಸ್ಯಾಟರ್ನ್(ರ?)), ಯೂರೋ ಜೆಟ್ (ಬ್ರಿಟನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇಯ್ನ್) ಮತ್ತು ’ಎಸ್‌ಎನ್‌ಇಸಿಎಂಎ’ (ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಮಿರಾಜ್-೨೦೦೦, ರಾಫೇಲ್). ಚೀನಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಇತರ ದೇಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ; ಹೊಸತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಿರಲಿ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ-ಜಿಟಿಆರ್‌ಇಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿವೆ.

  ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ-ಜಿಟಿಆರ್‌ಇಗಳು ಎಲ್‌ಸಿಎ ತೇಜಸ್‌ನ ಹೈಟೆಕ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ; ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ೨೫ ವ?ಗಳಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಹೊಸತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಜಿಟಿಆರ್‌ಇಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬೇಕೇನೋ!

  ನನ್ನ ಮನವಿ ಸರಳವಾದದ್ದು: ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಮತ್ತು ವಾಯುಸೇನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ಅಧುನಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಬೇಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಲಿ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿ.

  ಅನುವಾದ: ಎಂ.ಬಿ. ಹಾರ‍್ಯಾಡಿ

  ರಾಫೇಲ್ ಖರೀದಿ : ವಿವಾದ ಬೇಡ

ಗೀತೆಯ ಅನನ್ಯತೆ
ಗೀತೆಯ ಅನನ್ಯತೆ

ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೇಖಕ ಪೌಲೋ ಕೊಯ್ಲೋ ಈಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ: ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿದೊಡನೆಯೆ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಅತಿಶಯ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನಿಸಿತು. ವಿಶ್ವದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಲು, ನಿಮ್ಮ ವಿಧಿಯನ್ನು ಗೊಣಗದೆ...

ಬಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರಿಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾ ದಾಖಲಾತಿ
ಬಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರಿಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾ ದಾಖಲಾತಿ

ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಭಾರತವು ಒಂದು ಬೃಹದ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಶದ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಬಹಳ? ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ  ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾಗಿಯೇ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಇಡೀ...

ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆ
ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆ

ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಸೇನಾಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಶತ್ರುರಾ?ಗಳೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಸಮರಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ...

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ’ಮೊಸಾದ’ - ನಿಗೂಢ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸರದಾರ
ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ’ಮೊಸಾದ’ – ನಿಗೂಢ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸರದಾರ

ಇಸ್ರೇಲಿನ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ, ’ಮೊಸಾದ’ದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೇಳಿರಲಾರರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ತನ್ನ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುಧ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿ ಜನರ ನರಮೇಧ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಶೋಧಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು...

ರಾಫೇಲ್ ಖರೀದಿ : ವಿವಾದ ಬೇಡ
ರಾಫೇಲ್ ಖರೀದಿ : ವಿವಾದ ಬೇಡ

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು; ನಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ; ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಹಂತಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು;...

ಗೀತೆಯ ಅನನ್ಯತೆ
ಗೀತೆಯ ಅನನ್ಯತೆ

ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೇಖಕ ಪೌಲೋ ಕೊಯ್ಲೋ ಈಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ: ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿದೊಡನೆಯೆ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಅತಿಶಯ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನಿಸಿತು. ವಿಶ್ವದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಲು, ನಿಮ್ಮ ವಿಧಿಯನ್ನು ಗೊಣಗದೆ...

ಬಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರಿಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾ ದಾಖಲಾತಿ
ಬಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರಿಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾ ದಾಖಲಾತಿ

ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಭಾರತವು ಒಂದು ಬೃಹದ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಶದ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಬಹಳ? ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ  ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾಗಿಯೇ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಇಡೀ...

ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆ
ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆ

ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಸೇನಾಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಶತ್ರುರಾ?ಗಳೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಸಮರಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ...

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ’ಮೊಸಾದ’ - ನಿಗೂಢ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸರದಾರ
ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ’ಮೊಸಾದ’ – ನಿಗೂಢ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸರದಾರ

ಇಸ್ರೇಲಿನ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ, ’ಮೊಸಾದ’ದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೇಳಿರಲಾರರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ತನ್ನ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುಧ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿ ಜನರ ನರಮೇಧ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಶೋಧಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು...

ರಾಫೇಲ್ ಖರೀದಿ : ವಿವಾದ ಬೇಡ
ರಾಫೇಲ್ ಖರೀದಿ : ವಿವಾದ ಬೇಡ

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು; ನಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ; ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಹಂತಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು;...

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯದಿ ವಿಭೀಷಣನು ಇದ್ದಂತೆ ಇರಲು ಧೈರ‍್ಯವ ನೀಡು ದಾಶರಥಿ ರಾಮ | ಶುಕಸಾರಣಾದಿಗಳ ಶೂರ್ಪಣಖೆಯರ ನಡುವೆ ಋತಧರ್ಮ ತಪ್ಪದಂತಿರಿಸೆನ್ನ ಕ್ಷೇಮ ||೧|| ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನರಮನೆಯಲಿದ್ದ ವಿದುರನ ತೆರದಿ ಬಾಳ್ವದಾರಿಯನೆನಗೆ ತೋರೆಯಾ ಮಾಧವ? | ದು?ಸಹಚರರ ಪಡೆಕಟ್ಟಿದ ಸುಯೋಧನನ ಆಟಗಳ ನೋಡುತಿಹೆನಿಲ್ಲಿ ನಾ...

ಬೇರು ಮಣ್ಣುಗಳ ಜೀವಯಾನ....
ಬೇರು ಮಣ್ಣುಗಳ ಜೀವಯಾನ….

ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಪುನಃ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದಂತಿದ್ದ ಎರಡು ಬೇರುಗಳ ಕೆಳಗೆ ನುಸುಳುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನೋ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬೇರುಗಳೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರಬಹುದೆ? ಜಗದೀಶ್ವರನ ಮಗಳು ಒಂದು ಬೇರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, “ಇದು ನನ್ನ ಬೇರು, ನಾನಿಲ್ಲಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಡಲ್ಲ”...

ಕಾಣದ ಸಾಕ್ಷಿ
ಕಾಣದ ಸಾಕ್ಷಿ

1 `ಪಾರದರ್ಶಕ’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ೩೫ ವರ್ಷದ ರಘುವೀರ್ ಶೆಣೈ ತನ್ನ ದಿಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ನಗರದಲ್ಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವನು. ಆ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವನು ರಾಜಕೀಯ ಭ್ರ?ರನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಮಿಷಕ್ಕೂ ಮಣಿಯದೇ ಎಂತಹದ್ದೇ ಸವಾಲನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಎದುರಿಸಿ...

ದೊಡ್ಡವರಾಗಲು ಅಡ್ಡಮಾರ್ಗ
ದೊಡ್ಡವರಾಗಲು ಅಡ್ಡಮಾರ್ಗ

ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರೇ? ’ಭಾರೀ ಆಸಾಮಿ,’ ’ವಿ.ಆಯ್.ಪಿ.’ ಎನಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯೆ ಮಾರ್ಗ ಬಲು ಸುಲಭ: “ಓಹೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯವರೆ, ಈಗ ಸ್ಟೋನ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಕೋಲ್ಡ್‌ವಾಟರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ?…. ಅವರ ಗುರುತು ಹೇಗಂದಿರಾ? ಓಹೋ, ನಾವು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ...

ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಬೆಲೆ
ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಬೆಲೆ

ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆತನ ಮಗ, ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವ?ದವ, ಸನಿಯದಲ್ಲೆ ಆಟವಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. “ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿಗಳಂತೆ.” ಶ್ರೇಷ್ಠಿಯು ಗಹನವಾದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಮಗನ ಮಾತು ಅವನ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿತು....

ಉತ್ಥಾನ - ಸದಭಿರುಚಿಯ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ

`ಉತ್ಥಾನ’ : ೧೯೬೫ರಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸರಣ ಇರುವ ಸಂಚಿಕೆಯು ಈಗ ಕ್ರೌನ್‌ ಚತುರ್ದಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ೧೧೨ ವರ್ಣಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಲೇಖನ, ನುಡಿಚಿತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ.  ಸಂಚಿಕೆಯ ಬೆ ಲೆ ೨೦ ರೂ.

Utthana
Kannada Monthly Magazine ​
Utthana Trust
Keshavashilpa, Kempegowda Nagara
Bengaluru - 560019
Karnataka State , INDIA

Phone : 080-26612732
Email : utthana1965@gmail.com

ಉತ್ಥಾನದ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈಮೈಲ್‌ ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ