ಉತ್ಥಾನ - ಸದಭಿರುಚಿಯ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಪ್ರಕಟಣೆಯ
60ನೇ
ವರ್ಷ

ಉತ್ಥಾನ - ಸದಭಿರುಚಿಯ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ

Utthana > Advertise | ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ

Advertise | ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ

U T T H A N A

Utthana, a monthly Kannada magazine being published by Utthana Trust for the past 5 decades has found its mark and niche with the Kannada intellectuals based on its high content value.

Utthana has direct connect with its readers across the State and beyond, and has been a constant churning platform on various issues across the divergent fields such as social, literary, political, art and other major segments.

In the dynamic landscape of media and journalism, Utthana stands out as a beacon of integrity and commitment to journalistic values. Over five decades of dedicated publishing, Utthana has consistently upheld the highest standards of journalistic ethics while also navigating the commercial aspects of the industry. The unwavering dedication to providing readers with reliable and trustworthy information has earned Utthana the distinction of being both time-tested and time-trusted. The publication’s ability to balance journalistic integrity with commercial viability has made it a valuable resource for readers and a preferred platform for commercial supporters. Explore the enduring legacy of Utthana, where a commitment to excellence has been the driving force for decades.visit https://canceltimesharegeek.com/what-is-the-best-timeshare-exit-company/

 

Its effective readership base (22000+ copies) consists of high intellectuals, literary critics, cultural icons and experts in many spheres of life. We recommend Utthana to all our commercial partners to reach their prospective market base as an effective media product.

 Magazine would be released to the market on 28th of every month.

Advertisement material should reach Bengaluru office before 01st of every month

Payments to be made through NEFT / Cheque / DD, favouring UTTHANA, payable at Bengaluru.

For more details :

UTTHANA TRUST ‘Keshava Shilpa’ Kempegowdanagara, Bengaluru 560 019 Phone: 080-26612730 email: [email protected]

————————————————————————————————————–

ಉತ್ಥಾನ - ಸದಭಿರುಚಿಯ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ

`ಉತ್ಥಾನ’ : ೧೯೬೫ರಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸರಣ ಇರುವ ಸಂಚಿಕೆಯು ಈಗ ಕ್ರೌನ್‌ ಚತುರ್ದಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ೧೧೨ ವರ್ಣಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಲೇಖನ, ನುಡಿಚಿತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ.  ಸಂಚಿಕೆಯ ಬೆ ಲೆ ೨೦ ರೂ.

Utthana
Kannada Monthly Magazine ​
Utthana Trust
Keshavashilpa, Kempegowda Nagara
Bengaluru - 560019
Karnataka State , INDIA

Phone : 080-26612732
Email : [email protected]

ಉತ್ಥಾನದ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈಮೈಲ್‌ ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ